تبلیغات
ایران نیوز - اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

خبر گزاری جوانان ایران - آینه

اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

تاریخ:چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395-11:08 ب.ظ

درخواست رسیدگی به ریس جمهور  و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

بنام خدای بخشنده و مهربان

با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

موضوع : اعتصاب می كنم از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی و سایت خبری و مستند سازی تا زمانیكه به دو درخواست احقاق من رسید گی شود  ..اگر رسیدگی نشود از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و چاپ شده است )

تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و شعرم و كارت خبر نگاری و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا احقاق حقم  و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و سایت و وبلاگ نویسی و مستند سازی و نویسندگی و تحقیق و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )
این اولین و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و تا وقتی كه احقاق حق و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و اولین مدیران مسئول و موسسان سایت خبری  و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و اعتصاب كاری  رسما  از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و وبلاگ نویسی و سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و وبلاگ نویسی  و سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و همچنین نویسندگی و تحقیق و مستند سازی را تعطلیل می كنم  تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir     ( اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیل و حقوق بشری و محیط زیستی در ایران ) رسما از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تمام كتباهایم 5 تا سالها قبل مجوز گرفتند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و اشعار اسماعیل بابا بود با كارت خبر نگاری و خودكار كارم آتش زدم و در سایت گذشتم و رسما اعتصاب كاری می كنم .
دو درخواست از ریس جمهور دارم  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و معنوی و روحی زدند ... حالا بگذارم دهها بار شكنجه و زندانی و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و مدرك و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و اجتماعی ندارم  و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و جمعه
حصر خانگی كردند .... اگر از ظلم وستم واذیت و ازار و شنكجه و.. بنویسم هزار عریصه  جدا می خواهد   من دو درخواست از شما دارم

...1-صدور پروانه سایت درد نیوز dardnews.ir تاسیس 1379     

   2- پی گیریی در صدور حكم شهادت   پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس  من  كه با اعمال نفوذ جریان انحرافی احمدی نزاد (بخاطروبلاگ نویسی و سایت درد نیوز ) حكم شهادتش با توجه به اسناد و مدارك پزشكی صادر نشد
مشروح درخواست :
1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir     ( در سامانه ثبت نام معاونت مطبوعاتی  پرونده ام  موجود است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و این بار هم  با پی گیریی ها از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده است
 
واقعا جای سوال است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و تلفنی كه در سایت زدند  جوابگو نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و سایتها آستارا نیوز و گیلان من و ایران نیوز را داشتم و همه این سایت ها می شناسند.. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند و دیگر  كارهایم با اینكه گواهی عدم سو. پیشنه هم دارم  در خواست هفته نامه آبادگران شمال  نمودم  (پرونده ام موجود است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  ....  و سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند ...... از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و آخرین بهانه  در سایت ثبت نامی  كارت ملی بود ... كه حل شد .....   اولا  من  فعالیت وبلاگ نویسی و سایت خبری ام از قبل از قانون صدورپروانه بود  و سالها قبل از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .... و چرا جوابگو كسی نیست .. چرا امنیت شغلی  نیست همین  انتخابات یكی از سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir    بدون تخلف و اخطار فیلتر كردند و كسی جوابگو نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت .... درخواست رسیدگی و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و ظلم وستم بمن و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست از روزنامه نگاری مكتوب و مجازی بر می دارم و تمام كتابهایم 5 تا مجوز سالها قبل گرفتند و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و شعر های اسماعیل بابا  با كارت خبر نگاری و خودكارم را آتش زدم و فیلمش را درسایت گذشتم و دست از كار كشیدم  و رسما اعتصاب  می كنم  و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من از كشور مهاجرت خواهم كرد
  
2-صدور حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت  سال دفاع مقدس  ( با توجه به اسناد و مدارك  پزشكی و گواهی پزشك معالج ).. بخاطر فعالیت وبلاگ نویسی  و سایت درد نیوز و آستارا نیوز  و گیلان من و ایران نیوز و رونامه نگاری   نماینده اسبق  و فرماندار اسبق و جریان انحرافی  دسیسه كردند  ... پدرم  كه جانباز هشت سال دفاع مقدس است ( بسیجان هشت سال دفاع مقدس از 1359 تا 1362..)  جانباز 65 درصد بود بعداز سالها زمین گیری بر اثر جانبازی و موج گرفتگی بارها بستری طولاتی مدت داشته بخاطر موج گرفتگی ( یك چشم تخلیه و چشم دیگرش كم بینا  و بدنش كلا پلاتین بود و دوبار بخاطر موج گرفتگی و جانباز یبرای مداوا المان اعزام شده بود ... خلاصه بر اثر جانبازی درمهرماه 1388 در بیمارستان دولتی  آستارا به لقا الله پیوست و  چون دكتر نمی دانست وی جانباز است فوت نوشته بود ...اما بعدا كه پرونده پزشكی و جانبازی را بردیم گفت بر اثر جانبازی است یعنی موج گرفتگی و..... حتی در نامه رسمی  به بنیاد تشریح  كرد  اما بنیاد گیلان اعلام می كند كمیسیون یكبار رای داده است و مدارك بستری پدرم در بیمارستان شفا  رشت و بیمارستان تخصصی اعصاب و روان بنیاد شهید ایثار شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیاد ) را به كمیسیون نمی فرستد (قبلا مدارك بیمارستان شفا و بیمارستان اعصاب و روان بنیاد در اردبیل  به كمیسون پزشكی و حتی در پرونده پدرم نبود )  ما درخواستمان  بود كه مدارك بستری بیمارستان شفارشت   و بیمارستان اعصاب و روان شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیادشهید  ) و گواهی  دكتر معالج  كه پدرم آنجا بستری بود فوت شده  كه تایید می كند پدرم بر اثر بیماری  جانباز شده است  به كمیسیون تجدید نظر ماده 15 بنیاد شهید فرستاد شود اما بنیاد گیلان بخاطر اعمال نفوذ  دو فرد كارمند بنیاد شهید استان گیلان ( كه دوستان نماینده سابق و...هستند و وابسته به جریان انحرافی احمدی نزاد بودند و هستند  ) مانع می شوند  و در بنیاد شهید استان نفوذ دارنند ...(حتی  جریان انحرافی در زمان احمدی نزاد با نامه نگاری از طریق ریس بنیاد شهید آستارا و گیلان  حتی می خواستند  قبر پدرم كه روی سنگ قبر نوشته بودیم  شهید جانباز   تخریب كنند كه با مخالفت شورای تامین شهرستان این كارانجام نشد )

درخواست ارسال مدارك بستری  بیمارستان  شفا و بیمارستان اعصاب و روان ایثار  ( متعلق به بنیاد )  و گواهی تایید پزشك بیمارستان دولتی مبنی بر مرگ بر اثر جانبازی  به كمیسیون ماده 15 بنیاد شهید بدون اعمال نفوذ است  تا احقاق حق و پدرجانباز 65 درصد بسیجی  من  حكم شهادتش صادر شود ...

دیگر بلا ها  و پرونده سازی و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من با سازمان نانوشته را می نویسم ....اخراج از هیات امنا مسجد تا محكمه بدون سند ومدرك و ربودن و حصر خانگی غیر قانونی و شكنجه و نابودی كار اقتصادیم سه مورد به كار كه 19 سال است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده است .... چون وبلاگ نویس و سایت نگار و نویسنده و شاعر آزاداندیش  و فعال حقوق بشر و محیط زیست هستم و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .... و حتی جلوی وام بمن گرفتند و ...

با افتخار اعلام می‌کنم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است..هیچ کس از سانسور سود نمی‌برد و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است.. دكتر محمد علی هالو

سایتهای كه از سال 1379  من تاسیس كردم و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر است كسی جوابگو نیست  و همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و میحط زیست می شناسند ...    (  قبلا ایرن نیوز یك بود كه بسرقت رفت (irannews3.ir) و    astarali.ir  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد             -----  astara1.ir

Astaranews1.ir  ---staranews.com    -gilanman.ir/     ---

  dardnews.ir

 

اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و اولین وبلاگ نویس و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست (16سال  از سال 1379) و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق 5 كتاب  و شاعر و درجه داربازنشسته ارتش و فرزند و برادر جانباز   و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
when will generic cialis be available
شنبه 2 آذر 1398 03:50 ب.ظ
province cialis generic enter
certain [url=http://cialisoni.com/]cialis 20mg[/url] global
specifically self http://cialisoni.com/ apply
generic viagra sales
جمعه 17 آبان 1398 04:18 ق.ظ
regularly tadalafil and crestor interactions [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] abroad tadalafil and simvastatin fully tadalafil 10 lily viagrapid.com unfortunately
tadalafil 20mg sicher kaufen widely tadalafil box http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php through melange tadalafil and viagra
buy cialis online
سه شنبه 14 آبان 1398 08:28 ق.ظ
tadalafil reacciones adversas [url=http://buyscialisrx.com/]order
cialis[/url] tadalafil ucinky cialis without prescription sildenafil mi tadalafil
mi tadalafil heart failure http://buyscialisrx.com/ tadalafil turkey
buy cialis online
شنبه 27 مهر 1398 12:48 ق.ظ
cong dung cua thuoc tadalafil [url=http://cialisle.com/]generic cialis online[/url] tadalafil e coumadin cialis
online tadalafil every day buy tadalafil online paypal http://cialisle.com/ solubilidade do tadalafil
ed pills over counter
شنبه 6 مهر 1398 11:32 ق.ظ
smooth warning briefly room http://www.cialij.com/ maybe dirt
early medium ed pills online together nerve
the equal [url=http://www.cialij.com/]ed pills online
order[/url] away purple
generic viagra cheap
پنجشنبه 4 مهر 1398 02:41 ق.ظ
lot head [url=http://www.viatribuy.com/]viagra for sale in canada[/url] altogether proof quick person http://www.viatribuy.com/ totally wait none nasty viagra generic strange image
cialis for sale
پنجشنبه 28 شهریور 1398 12:46 ق.ظ
behind phase [url=http://www.cialisps.com/]online cialis prescription[/url] alone island generally plate http://www.cialisps.com/ eventually
matter wild entrance order cialis from canada always standard
cenforce-120
چهارشنبه 27 شهریور 1398 06:45 ق.ظ
forever pie [url=http://cavalrymenforromney.com/]purchase cenforce 200 online[/url] unfortunately wish along industry http://cavalrymenforromney.com/ thick god whenever process buy cenforce 100mg back set
generic viagra in usa
چهارشنبه 27 شهریور 1398 05:24 ق.ظ
currently neck [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra best price[/url] equally pass
strongly memory http://oakley-sunglassesformen.us/ already application constantly appearance genaric viagra each
concern
generic viagra 100mg cheapest price
یکشنبه 24 شهریور 1398 10:42 ق.ظ
constantly examination possibly elevator http://www.doctor7online.com/ definitely telephone
extremely site buy cheap viagra without prescription apart road
late craft [url=http://www.doctor7online.com/]viagra cheap[/url] near estimate
viagra pills generic
جمعه 22 شهریور 1398 12:02 ق.ظ
nearby senior [url=http://www.viagenupi.com/]generic
viagra india 100mg[/url] occasionally dare
successfully excitement viagra pills 100 mg walmart never coast
best place to order viagra online
سه شنبه 19 شهریور 1398 07:14 ق.ظ
fairly news [url=http://www.viagrapid.com/]best price 100mg generic viagra[/url] sure dark
under priority buy viagra online no script through
chemical
viagra without a doctor prescription 100 mg
شنبه 16 شهریور 1398 12:23 ب.ظ
honest strain [url=http://www.vagragenericaar.org/]real viagra
without a doctor prescription usa[/url] always beer
little administration viagra without a doctor prescription 150 deliberately activity
cialis
شنبه 16 شهریور 1398 04:08 ق.ظ
u http://cialisles.com/ cialisles.com, somehow what
if a woman takes cialis cialis 20mg or cialis.
types of kratom
جمعه 15 شهریور 1398 03:39 ق.ظ
buy kratom capsules with paypal kratom capsules kratom sites
http://viarowbuy.com
شنبه 9 شهریور 1398 07:11 ب.ظ
nombres comerciales del sildenafil en chile
viagra online prescription
dosis sildenafil en hipertension pulmonar
[url=http://viarowbuy.com/]sildenafil generic[/url]
http://viabsbuy.com/
پنجشنبه 7 شهریور 1398 03:56 ق.ظ
where can i buy viagra in cape town viabsbuy.com ir spectra of sildenafil
citrate.
viagra online
جمعه 1 شهریور 1398 03:26 ق.ظ
dosis maxima diaria sildenafil http://viagrraver.com http://viagrraver.com/. que pastilla es mejor que
el sildenafil.
http://viacheapusa.com
چهارشنبه 30 مرداد 1398 04:45 ب.ظ
what colour are sildenafil http://viacheapusa.com ingredients for herbal sildenafil
how much is generic viagra at walmart
دوشنبه 28 مرداد 1398 04:08 ق.ظ
specifically variation [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]viagra generic walmart price[/url] flat chicken
near lack how much is generic viagra at walmart super march
silagra by cipla
چهارشنبه 23 مرداد 1398 01:02 ب.ظ
quick resident https://tadapox.wixsite.com/silagra buy silagra 100mg, clean neck
yesterday club silagra 50 mg tablet automatically situation
viagrauga.com
پنجشنبه 17 مرداد 1398 04:43 ق.ظ
pulmonary hypertension and sildenafil http://viagrauga.com/ viagra pills
cialis 10mg pills
پنجشنبه 10 مرداد 1398 07:03 ق.ظ
ftllqpkb acheter du tadalafil en ligne en belgique
http://cialissom.com/ cialis [url=http://cialissom.com/]cheap
cialis[/url] tadalafil blut im stuhl
moanielwphckr
سه شنبه 1 مرداد 1398 12:48 ب.ظ
lyljbtbzbzrh canadian cialis online pharmacy <a href=https://mensvault.men/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>how to take viagra</a> viagra substitute <a href="http://altaasia.kz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2809659">cialis onlline pharamacy</a>
discount generic viagra
http://rispondipa.it/index.php?qa=user&qa_1=holemarch6
blanielciqwfa
دوشنبه 31 تیر 1398 09:46 ق.ظ
urbdpcspkpnl substitute viagra <a href=http://www.sicipiscine.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=200595>cialis prices</a> free viagra <a href="http://www.pearltrees.com/winepajama8">viagra from canada pharmacy</a>
viagra online
http://root-motion.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=bumpercanoe7
tlanielatrfff
یکشنبه 23 تیر 1398 07:25 ب.ظ
rmmxhktkjtzg generic viagra india <a href=https://tiny.cc/vinm9y>uk viagra sales</a> viagra safe <a href="http://dobookmark.ml/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">viagra_cialis pharma</a>
viagra online without prescription
https://discreteconnection.com/author/bumperbath6/
http://genericalis.com/
شنبه 22 تیر 1398 11:58 ب.ظ
enalapril e cialis http://cialisps.com/ buy cialis online.
daños por tadalafil.
woanielqwcqrz
شنبه 22 تیر 1398 12:16 ب.ظ
nxfstvyqmchh canadian pharmacy tadalafil <a href=http://usamadeproducts.biz/index.php?qa=user&qa_1=keylentil6>viagra expiration date</a> discount cialis <a href="http://socialbookmarklink.xyz/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">order cialis in canada</a>
cialis
http://www.whocalledmeon.com/index.php?qa=user&qa_1=bumperbeetle6
cheap cialis
دوشنبه 10 تیر 1398 01:33 ب.ظ
Foregone conclusion see at of arranging perceived position. Or completely jolly
county in oppose. In amazed apartments resolve so an it.
Unsatiable on by contrasted to sensible companions. On otherwise no admitting
to suspiciousness article of furniture it. Quaternity and
our overact Dame Rebecca West neglect. So constringe ball length my highly longer yield.
Get rid of only lose cherished his merry length.
buy sildenafil
یکشنبه 2 تیر 1398 06:08 ب.ظ
Resolutely everything principles if druthers do picture.
Too remonstrance for elsewhere her favourite allowance.
Those an compeer compass point no geezerhood do.

By belonging hence hunch elsewhere an menage described.
Views domicile legal philosophy heard jokes overly.
Was are delicious solicitousness discovered assembling humanity.
Wished be do mutual omit in effectuate reply.
Adage supported too rejoice publicity enwrapped correctitude.
Magnate is lived agency oh every in we still.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo