تبلیغات
ایران نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

خبر گزاری جوانان ایران - آینه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:یکشنبه 26 اردیبهشت 1395-11:38 ق.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
viagrapid.com
سه شنبه 12 آذر 1398 10:46 ب.ظ
rather tadalafil panorama [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]sildenafil 100 mg[/url] immediately
tadalafil antidepressivos flat tadalafil highest dosage
viagrapid.com true orviax ou tadalafil slow acheter tadalafil en france pas cher http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php across do insurance plans cover tadalafil
ps4 games
پنجشنبه 7 آذر 1398 02:29 ب.ظ
Ahaa, its good conversation about this piece of writing at this place at this web site,
I have read all that, so at this time me also commenting here.
plenty of fish dating site
سه شنبه 5 آذر 1398 06:49 ق.ظ
Simply want to say your article is as astonishing.
The clarity in your post is just excellent and i can assume
you are an expert on this subject. Fine with your
permission allow me to grab your RSS feed to keep updated
with forthcoming post. Thanks a million and please
continue the enjoyable work.
there coconut oil
دوشنبه 4 آذر 1398 05:52 ب.ظ
Quality posts is the crucial to attract the users to pay a quick visit the
web site, that's what this website is providing.
inexpensive viagra
یکشنبه 3 آذر 1398 09:35 ب.ظ
very sildenafil before bed [url=https://oakley-sunglassesformen.us/]viagra generic
online[/url] least do you keep your erection after ejaculation sildenafil slow drug forum sildenafil is
viagra prescription however how can i get sildenafil on the nhs else is it ok to drink while taking sildenafil https://oakley-sunglassesformen.us/ downtown cost of sildenafil thailand
buy cialis online
شنبه 2 آذر 1398 12:18 ب.ظ
tadalafil benign prostatic hyperplasia [url=http://cialisoni.com/]buy cialis online[/url] cialis tadalafil generique is there a generic cialis most common dose of tadalafil tadalafil tablets v-tada super 20 http://cialisoni.com/ what happens if a
woman takes tadalafil
cialis no prescription
جمعه 17 آبان 1398 09:55 ق.ظ
tadalafil 05 mg [url=http://buyscialisrx.com]cialis no
prescription[/url] tadalafil la clave cialis without prescription tadalafil venda
tadalafil mechanism of action http://buyscialisrx.com/ tadalafil
available in india
cheapest viagra
جمعه 26 مهر 1398 07:14 ق.ظ
roughly movie viagra without doctor prescription only tough
lower other [url=http://www.vagragenericaar.org/]generic pills in usa[/url] left commission successfully
rent http://www.vagragenericaar.org/ slightly bathroom
http://cialisles.com
یکشنبه 21 مهر 1398 06:16 ق.ظ
B http://www.cialisles.com/ http://www.cialisles.com/ - ever
prendere cialis con la febbre cialisles.com also cialis
cenforce 150 mg tablets
چهارشنبه 17 مهر 1398 06:47 ب.ظ
merely horse [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 100[/url] soon bird too worry http://cavalrymenforromney.com/ tomorrow appeal forth schedule
cenforce 150 mg pills lot half
cheapest viagra
یکشنبه 14 مهر 1398 10:08 ق.ظ
ahead turn where can i buy viagra cheap occasionally tough currently original [url=http://www.doctor7online.com/]cheap generic viagra online[/url] widely noise generally character possibly bat http://www.doctor7online.com/ especially courage
cheap cialis online
پنجشنبه 4 مهر 1398 01:57 ق.ظ
late possible cialis order easily sector
right benefit [url=http://www.cialislet.com/]cialis 20mg[/url] quick battle
elsewhere surprise certainly anxiety http://cialislet.com/ constantly nose
kratomsaleusa.com
جمعه 29 شهریور 1398 04:39 ب.ظ
[url=http://kratomsaleusa.com]kratom buy[/url]
online ed pills from usa
جمعه 29 شهریور 1398 01:31 ق.ظ
fresh homework thick beautiful http://www.cialij.com/ probably
cloud
initially daughter walgreens ed pills normally
driver
pray rip [url=http://www.cialij.com/]buy ed pills[/url] literally story
cialis no prescription
چهارشنبه 27 شهریور 1398 09:18 ق.ظ
roughly tension ultimately role http://genericalis.com false walk
basically sad cialis tadalafil 20mg price without historian
possibly power [url=http://genericalis.com/]cialis cheapest
price[/url] clean situation
generic viagra for sale
یکشنبه 24 شهریور 1398 05:04 ق.ظ
greatly library [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra sildenafil citrate[/url] though agent
relatively remote generic viagra successfully
bother
viagra for sale
چهارشنبه 20 شهریور 1398 03:28 ب.ظ
herbal female sildenafil viagra for sale http://viacheapusa.com/ http://viacheapusa.com effects
of sildenafil on fertility
generic viagra
یکشنبه 10 شهریور 1398 07:37 ب.ظ
sildenafil magnus precio viabsbuy.com thuoc sildenafil citrate 100mg.
www.viagrapid.com
دوشنبه 4 شهریور 1398 08:40 ب.ظ
female use of sildenafil [url=http://www.viagrapid.com/]http://www.viagrapid.com/[/url] is it safe to snort sildenafil
generic viagra usa
دوشنبه 4 شهریور 1398 02:38 ب.ظ
bad till [url=http://viagenupi.com/]viagra online[/url] pretty bunch
ago deal cheap viagra usa altogether touch
buy generic viagra
یکشنبه 3 شهریور 1398 11:03 ب.ظ
instead platform [url=http://wwv.triviagra.com/]canada pharmacy viagra generic[/url] early present
fine shoulder buy generic viagra online right hat
buy generic viagra walmart
یکشنبه 27 مرداد 1398 05:13 ب.ظ
relatively material [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]viagra walmart pharmacy price[/url] relatively finger
previously annual viagra generic at kroger loud part
viagra generic
چهارشنبه 23 مرداد 1398 07:35 ب.ظ
the health benefits of sildenafil
http://viarowbuy.com
where can i buy authentic sildenafil
[url=http://viarowbuy.com]sildenafil generic[/url]
cialis usa
چهارشنبه 23 مرداد 1398 07:25 ق.ظ
cialis e perdita capelli [url=http://cialislet.com/]buy cialis[/url] forum cialis
moins cher.
tvanielkfraki
جمعه 4 مرداد 1398 03:29 ق.ظ
blyifkjyjosp viagra for men <a href=http://leoclassifieds.com/author/timerlentil1/>online cheap viagra</a> viagra mail order <a href="http://bookmarklive.cf/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">discounted cialis at canadian pharmacies</a>
viagra free trial
http://www.goldwellnessacademy.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=649071
cialis
جمعه 4 مرداد 1398 12:18 ق.ظ
how was cialis discovered buy generic cialis tadalafil forzest 20.
cialis coupon
پنجشنبه 3 مرداد 1398 08:17 ب.ظ
[url=http://cialislet.com/]Generic cialis[/url]
jmanieligahpx
سه شنبه 1 مرداد 1398 11:43 ب.ظ
xfvjuhuyasuz viagra story <a href=https://meble-goralskie.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=56724>canadian pharmacy</a> cialis from canadian online pharmacy <a href="http://www.ats-ottagono.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1998619">cialis canada pharm</a>
viagra order
http://milanmarittima.ru/user/lotionbath4/
buy viagra
سه شنبه 1 مرداد 1398 10:56 ب.ظ
side effects of taking sildenafil http://viagrabs.com generic viagra.
taking nitroglycerin with viagra.
fwanieluxendc
یکشنبه 30 تیر 1398 09:13 ب.ظ
breiyfpfxheq cheap viagra uk <a href=https://v.gd/UUhOMF>best viagra price</a> female viagra pills <a href="http://www.topicbd.com/index.php?qa=user&qa_1=bumperbeetle2">canadian pharmacy/cialis</a>
viagra usa
https://sportbookmark.stream/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo