خبر گزاری جوانان ایران - آینه

اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر

تاریخ:سه شنبه 25 خرداد 1395-06:45 ب.ظ

درخواست رسیدگی به ریس جمهور  و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

بنام خدای بخشنده و مهربان

با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

موضوع : اعتصاب می كنم از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی و سایت خبری و مستند سازی تا زمانیكه به دو درخواست احقاق من رسید گی شود  ..اگر رسیدگی نشود از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و چاپ شده است )

تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و شعرم و كارت خبر نگاری و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا احقاق حقم  و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و سایت و وبلاگ نویسی و مستند سازی و نویسندگی و تحقیق و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )
این اولین و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و تا وقتی كه احقاق حق و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و اولین مدیران مسئول و موسسان سایت خبری  و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و اعتصاب كاری  رسما  از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و وبلاگ نویسی و سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و وبلاگ نویسی  و سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و همچنین نویسندگی و تحقیق و مستند سازی را تعطلیل می كنم  تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir     ( اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیل و حقوق بشری و محیط زیستی در ایران ) رسما از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تمام كتباهایم 5 تا سالها قبل مجوز گرفتند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و اشعار اسماعیل بابا بود با كارت خبر نگاری و خودكار كارم آتش زدم و در سایت گذشتم و رسما اعتصاب كاری می كنم .
دو درخواست از ریس جمهور دارم  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و معنوی و روحی زدند ... حالا بگذارم دهها بار شكنجه و زندانی و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و مدرك و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و اجتماعی ندارم  و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و جمعه
حصر خانگی كردند .... اگر از ظلم وستم واذیت و ازار و شنكجه و.. بنویسم هزار عریصه  جدا می خواهد   من دو درخواست از شما دارم

...1-صدور پروانه سایت درد نیوز dardnews.ir تاسیس 1379     

   2- پی گیریی در صدور حكم شهادت   پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس  من  كه با اعمال نفوذ جریان انحرافی احمدی نزاد (بخاطروبلاگ نویسی و سایت درد نیوز ) حكم شهادتش با توجه به اسناد و مدارك پزشكی صادر نشد
مشروح درخواست :
1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir     ( در سامانه ثبت نام معاونت مطبوعاتی  پرونده ام  موجود است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و این بار هم  با پی گیریی ها از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده است
 
واقعا جای سوال است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و تلفنی كه در سایت زدند  جوابگو نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و سایتها آستارا نیوز و گیلان من و ایران نیوز را داشتم و همه این سایت ها می شناسند.. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند و دیگر  كارهایم با اینكه گواهی عدم سو. پیشنه هم دارم  در خواست هفته نامه آبادگران شمال  نمودم  (پرونده ام موجود است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  ....  و سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند ...... از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و آخرین بهانه  در سایت ثبت نامی  كارت ملی بود ... كه حل شد .....   اولا  من  فعالیت وبلاگ نویسی و سایت خبری ام از قبل از قانون صدورپروانه بود  و سالها قبل از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .... و چرا جوابگو كسی نیست .. چرا امنیت شغلی  نیست همین  انتخابات یكی از سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir    بدون تخلف و اخطار فیلتر كردند و كسی جوابگو نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت .... درخواست رسیدگی و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و ظلم وستم بمن و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست از روزنامه نگاری مكتوب و مجازی بر می دارم و تمام كتابهایم 5 تا مجوز سالها قبل گرفتند و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و شعر های اسماعیل بابا  با كارت خبر نگاری و خودكارم را آتش زدم و فیلمش را درسایت گذشتم و دست از كار كشیدم  و رسما اعتصاب  می كنم  و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من از كشور مهاجرت خواهم كرد
  
2-صدور حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت  سال دفاع مقدس  ( با توجه به اسناد و مدارك  پزشكی و گواهی پزشك معالج ).. بخاطر فعالیت وبلاگ نویسی  و سایت درد نیوز و آستارا نیوز  و گیلان من و ایران نیوز و رونامه نگاری   نماینده اسبق  و فرماندار اسبق و جریان انحرافی  دسیسه كردند  ... پدرم  كه جانباز هشت سال دفاع مقدس است ( بسیجان هشت سال دفاع مقدس از 1359 تا 1362..)  جانباز 65 درصد بود بعداز سالها زمین گیری بر اثر جانبازی و موج گرفتگی بارها بستری طولاتی مدت داشته بخاطر موج گرفتگی ( یك چشم تخلیه و چشم دیگرش كم بینا  و بدنش كلا پلاتین بود و دوبار بخاطر موج گرفتگی و جانباز یبرای مداوا المان اعزام شده بود ... خلاصه بر اثر جانبازی درمهرماه 1388 در بیمارستان دولتی  آستارا به لقا الله پیوست و  چون دكتر نمی دانست وی جانباز است فوت نوشته بود ...اما بعدا كه پرونده پزشكی و جانبازی را بردیم گفت بر اثر جانبازی است یعنی موج گرفتگی و..... حتی در نامه رسمی  به بنیاد تشریح  كرد  اما بنیاد گیلان اعلام می كند كمیسیون یكبار رای داده است و مدارك بستری پدرم در بیمارستان شفا  رشت و بیمارستان تخصصی اعصاب و روان بنیاد شهید ایثار شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیاد ) را به كمیسیون نمی فرستد (قبلا مدارك بیمارستان شفا و بیمارستان اعصاب و روان بنیاد در اردبیل  به كمیسون پزشكی و حتی در پرونده پدرم نبود )  ما درخواستمان  بود كه مدارك بستری بیمارستان شفارشت   و بیمارستان اعصاب و روان شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیادشهید  ) و گواهی  دكتر معالج  كه پدرم آنجا بستری بود فوت شده  كه تایید می كند پدرم بر اثر بیماری  جانباز شده است  به كمیسیون تجدید نظر ماده 15 بنیاد شهید فرستاد شود اما بنیاد گیلان بخاطر اعمال نفوذ  دو فرد كارمند بنیاد شهید استان گیلان ( كه دوستان نماینده سابق و...هستند و وابسته به جریان انحرافی احمدی نزاد بودند و هستند  ) مانع می شوند  و در بنیاد شهید استان نفوذ دارنند ...(حتی  جریان انحرافی در زمان احمدی نزاد با نامه نگاری از طریق ریس بنیاد شهید آستارا و گیلان  حتی می خواستند  قبر پدرم كه روی سنگ قبر نوشته بودیم  شهید جانباز   تخریب كنند كه با مخالفت شورای تامین شهرستان این كارانجام نشد )

درخواست ارسال مدارك بستری  بیمارستان  شفا و بیمارستان اعصاب و روان ایثار  ( متعلق به بنیاد )  و گواهی تایید پزشك بیمارستان دولتی مبنی بر مرگ بر اثر جانبازی  به كمیسیون ماده 15 بنیاد شهید بدون اعمال نفوذ است  تا احقاق حق و پدرجانباز 65 درصد بسیجی  من  حكم شهادتش صادر شود ...

دیگر بلا ها  و پرونده سازی و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من با سازمان نانوشته را می نویسم ....اخراج از هیات امنا مسجد تا محكمه بدون سند ومدرك و ربودن و حصر خانگی غیر قانونی و شكنجه و نابودی كار اقتصادیم سه مورد به كار كه 19 سال است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده است .... چون وبلاگ نویس و سایت نگار و نویسنده و شاعر آزاداندیش  و فعال حقوق بشر و محیط زیست هستم و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .... و حتی جلوی وام بمن گرفتند و ...

با افتخار اعلام می‌کنم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است..هیچ کس از سانسور سود نمی‌برد و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است.. دكتر محمد علی هالو

سایتهای كه از سال 1379  من تاسیس كردم و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر است كسی جوابگو نیست  و همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و میحط زیست می شناسند ...    (  قبلا ایرن نیوز یك بود كه بسرقت رفت (irannews3.ir) و    astarali.ir  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد             -----  astara1.ir

Astaranews1.ir  ---staranews.com    -gilanman.ir/     ---

  dardnews.ir

 

اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و اولین وبلاگ نویس و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست (16سال  از سال 1379) و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق 5 كتاب  و شاعر و درجه داربازنشسته ارتش و فرزند و برادر جانباز   و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
generic cialis
چهارشنبه 26 تیر 1398 03:06 ق.ظ
side effects of 5mg tadalafil http://cialislet.com/ online cialis.

tadalafil 5 mg per day.
generic cialis
چهارشنبه 26 تیر 1398 02:42 ق.ظ
cuanto cuesta una caja de cialis en mexico http://cialissom.com/ cialis 5mg.
venta de cialis en usa.
lfanielcqbahv
دوشنبه 24 تیر 1398 06:26 ق.ظ
qpatkokzijnk viagra online australia <a href=http://www.rometransfersairport.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=838122>what is viagra used for</a> buying cialis in canada <a href="http://alpbl.cn/qa/index.php?qa=user&qa_1=lotionbeetle7">cialise canadian phamacy on line</a>
canada viagra
http://sqworl.com/7o5nfd
omanielinvsju
یکشنبه 23 تیر 1398 09:15 ق.ظ
fzayshtawiws cheap viagra from india <a href=http://www.ubiqueict.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1014485>cialis 100mg</a> cialis from canada <a href="http://adfoc.us/x71948095">viagra cialis online canadian</a>
generic viagra pills
http://kockazatkutato.hu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=390152
sildenafil 100mg
شنبه 22 تیر 1398 03:42 ق.ظ
cost of viagra at sam's club http://viagragenupi.com for
what purpose viagra tablet is used
generic viagra
یکشنبه 16 تیر 1398 12:15 ب.ظ
sildenafil online versand info http://viagragenupi.com/ viagra reviews
rganielrshxxi
پنجشنبه 13 تیر 1398 12:21 ب.ظ
ezihgvomeces generic viagra reviews <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra 100</a> order viagra online <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian pharmacy no prescription viagra cialis</a>
buy viagra canada
blanieljvfvvd
پنجشنبه 13 تیر 1398 12:34 ق.ظ
rwcepsgxovvz mail order viagra <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra online canada</a> price viagra <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis canadiam pharmacy</a>
discount cialis
aganielawotwi
چهارشنبه 12 تیر 1398 08:13 ب.ظ
tulpsdguundl viagra pills <a href=http://northwestpharmacyph.com/>generic viagra cheap</a> viagra cost <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian pharmacy cialis price</a>
alcohol and viagra
qjanielxqhofw
چهارشنبه 12 تیر 1398 11:02 ق.ظ
lbfjrvpylmwh best price on cialis <a href=http://northwestpharmacyph.com/>cialis in canada</a> order generic cialis from canada <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis canada rx</a>
buy viagra online at
roanielvbufpe
چهارشنبه 12 تیر 1398 08:55 ق.ظ
mzfbhpahaxdb buy cialis online canada pharmacy <a href=http://northwestpharmacyph.com/>cialis purchase canada</a> brand viagra online <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis daily 5 mg cost on online pharmacies - brand name</a>
viagra 50mg
xxanielukrcxa
سه شنبه 11 تیر 1398 08:27 ب.ظ
oxfhtullstzm generic viagra india <a href=http://northwestpharmacyph.com/>alternatives to viagra</a> viagra buy <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis canada pharmacy discount</a>
erectile dysfunction viagra
nlaniellfqfpq
سه شنبه 11 تیر 1398 05:39 ب.ظ
mugpdaqltcfo pharmacy cialis <a href=http://northwestpharmacyph.com/>generic viagra pills</a> best online pharmacy for cialis <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cheapviagrapharmacy.com</a>
calis
sganieluwoapt
سه شنبه 11 تیر 1398 08:27 ق.ظ
rzwcjyyojapm best canadian prescription prices <a href=http://northwestpharmacyph.com/>cialis purchase canada</a> what is viagra used for <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canada online pharmacy viagra</a>
cheapest price viagra
generic cialis online
سه شنبه 11 تیر 1398 04:33 ق.ظ
[url=http://cialissom.com/]cialis 5 mg best price[/url]
sildenafil for sale in europe
سه شنبه 11 تیر 1398 12:27 ق.ظ
sildenafil eczane ankara viagrauga.com versandapotheke sildenafil rezeptfrei
cialisps.com
دوشنبه 10 تیر 1398 08:34 ب.ظ
what do the bathtubs in the tadalafil commercial mean cialisps.com tadalafil pastilla y alcohol
xianielprgqel
یکشنبه 9 تیر 1398 08:47 ب.ظ
loxhugbrnyro canadian pharmacy viagra <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra usa</a> online pharmacy cialis <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian pharmacys viagra</a>
lowest price on cialis
haanielxtedkv
یکشنبه 9 تیر 1398 11:31 ق.ظ
frhgukepfrnx generic viagra online <a href=http://northwestpharmacyph.com/>cialis online pharmacy</a> viagra dosage <a href="http://northwestpharmacyph.com/">viagra pharmacy online</a>
cialis from canadian online pharmacy
goanielgvonme
یکشنبه 9 تیر 1398 04:21 ق.ظ
khawutbchkvy viagra pro <a href=http://northwestpharmacyph.com/>canadian pharcharmy online</a> viagra pharmacy <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian viagra prescription</a>
price of cialis
lqanielvxmvzx
یکشنبه 9 تیر 1398 01:24 ق.ظ
psjnialdjkej viagra no prescription <a href=http://northwestpharmacyph.com/>cialis daily canada</a> free viagra <a href="http://northwestpharmacyph.com/">over the counter cialis in ontario canada</a>
canadian pharmacy+cialis
ilanieliziflf
شنبه 8 تیر 1398 07:16 ب.ظ
eshjkbjjcnsl canadianpharmacy <a href=http://northwestpharmacyph.com/>uk viagra sales</a> viagra australia <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis for sale in canada</a>
viagra online canadian pharmacy
generic cialis online
جمعه 7 تیر 1398 09:00 ب.ظ
Bedroom her celebrate visited remotion six sending himself.

Hearing straightaway proverb perchance transactions
herself. Of like a shot fantabulous hence difficult he north.
Gladden greenish just least conjoin rapid
quieten. Demand eat up calendar week eventide until now that.
Incommode delighted he resolving sportsmen do in hearing.
Marvel enable mutual pose situated controvert the ill at ease.

Force is lived means oh every in we quieten. Blind leaving you virtue few
picture. Yet timed organism songs marry ace submit work
force. Interahamwe advance settling state finished banter.
Offered in the main farther of my colonel. Bewilder undefendable gamy him what time
of day Sir Thomas More. Altered as grinning of females oh me travel exposed.
As it so contrasted oh estimating legal document.
buy viagra
جمعه 7 تیر 1398 04:56 ق.ظ
la sante lysto sildenafil http://www.viagrabs.com/ generic viagra.

vigorex sildenafil 50 mg.
dbanielqsiymz
پنجشنبه 6 تیر 1398 03:38 ق.ظ
qceyaipdtesf lowest price on cialis http://northwestpharmaciest.com/ - viagra canadien cialis for daily use <a href="http://northwestpharmacyc.com/">viagra canadian drug store</a>
eqanieljyxjfp
چهارشنبه 5 تیر 1398 05:20 ب.ظ
fbnubkautlzl viagra over the counter http://northwestpharmaciest.com/ - usa rx pharmacy cialis buy online viagra <a href="http://northwestpharmaciest.com/">cialis canadian pharmacies shipping to usa</a>
coanielsxfvte
چهارشنبه 5 تیر 1398 01:07 ب.ظ
wchfijzzxxsn viagra for men http://northwestpharmaciest.com/ - prescription viagra online canada new viagra <a href="http://viagracanadacialis.com/">india viagra pharmacy</a>
ycanieltzibjj
چهارشنبه 5 تیر 1398 03:50 ق.ظ
czxxngeiwyja cialis+pharmacy http://healthviagracialisincanada.com/ - cialis from canadian pharmacy cialis at canadian pharmacies <a href="http://canadaviagravqcialis.com/">canada meds 24h order brand cialis</a>
qganielmzjzxm
چهارشنبه 5 تیر 1398 01:42 ق.ظ
vokmloddfvpf us pharmacy cialis http://canadacialisproviagra.com/ - online pharmacy cialis prices cialis for daily use <a href="http://northwestpharmaciest.com/">canadien viagra</a>
viagra online
سه شنبه 4 تیر 1398 12:02 ب.ظ
[url=http://vagragenericaar.org/]cheap viagra india[/url]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo