خبر گزاری جوانان ایران - آینه

چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

تاریخ:شنبه 13 خرداد 1396-05:17 ب.ظ

تمام بدبخت های كشورهای اسلامی و عربی از ساختار غیر دموكراتیك سازمان ملل و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور غیر اسلامی است...كه   در شورای امنیت سازمان ملل چون كشورهای اسلامی نماینده ندارنند كشورهای اسلامی باعث تاخت و تاز شدند..

من پشنهاد  می كنم  در سازمان ملل اگر قرار است  حق وتو و عضویت دایم باشند و دو عضو اضافه شود   یك عضو ایران ازس وی شیعیان جهان  و یك عضو مصر از سوی سنی های جهان چون از داخل كشورها این دو كشور كشورهای هستند با رای مسئولان انتخاب می شوند..

من شخصا بعنوان فعال حقوق بشر باید ساختار سازمان ملل و شورای امنیت مخالف هستم چون از سال 1945 یعنی بعداز جنگ جهانی دوم  چون بیشتر كشورها در  اشغال 5 كشور بودند وضعیت آن روز كشورها را مجبور كرد حق وتو و عضویت به پنچ كشور بدهند  چون ترس و اشغال بود..اكثر كشورها در اشغال این 5 كشور بودند ..الان 170 كشور مستقل است باید  منشور سازمان ملل و شورای امنیت با رای مجمع عمومی اصلاحات و حق عضویت دایم  و وتو 5 كشور حذف شود در غیر اینثصورت كشورهای اسلامی از سازمان ملل استعفا بدهند ...

 یك سازمان ملل دیگر در بیت المقدس تشكیل دهند...یا اینكه حق وتو این 5 كشور حذف یا دو عضو دایم و دارای حق وتو از مسلمانان شیعه وسنی اضافه شود..

و اما :مردم یک کشور یقینا بر اساس سنت الهی که در قرآن مجید نیز برآن تصریح شده است حق دارند که در خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند تغییر ایجاد کنند و الا کسی از بیرون برای آنها تغییری ایجاد نخواهد کرد. از این رو می توانیم اینگونه تحلیل کنیم که مردم حق دارند حکومت خود را تعیین کنند. نمونه ها ومصادیق بارز عینی زیادی نیز بر همین اساس در اقوام گذشته وحال در طول تاریخ قابل مشاهده است. بنابراین قرآن مجید نیز به صراحت فرموده است: خداوند سرنوشت هیچ گروه وقومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آن گروه و قوم خودشان موجبات تغییر در سرنوشت خود را به وجود آورند. اینکه انقلاب چگونه شکل می گیرد ، خوب واقعا به وجود آوردن یک انقلاب کار بسیار سخت، پیچیده ، حساس ومهمی است وبه وجود آوردن انقلاب کار هر کسی نیست، اما عموما انقلابات مردمی که امروز با آنها مواجه هستیم ناشی از تراکم یک سلسله ازرفتارها وناهنجاری های اجتماعی در سطح ملی است که مردم با آن مواجه می شوند. تراکم ناهنجاری ها و افزایش جو خفقان موجب می شود مردم یک جامعه از حقوق اولیه اجتماعی و شهروندی خود محروم شوند و طبیعی است که در یک چنین جامعه ای مردم ناگهان به سمت احقاق حق ومسائلی از این دست حرکت می کنند.

گفته می شود انقلاب های منطقه نشات گرفته از انقلاب ایران است. اکنون سالها از انقلاب می گذرد چگونه این انقلاب توانسته سرمشق انقلاب های کنونی شود؟
انقلاب اسلامی در سالهای گذشته توانست مراحل بسیار سخت وصعب العبوری را پشت سربگذارد. موفقیت ها، پایداری وایستادگی های  ملت ایران و رهبر فرزانه انقلاب همه در این سالها مدنظر ملت ها بوده است. این دستاوردها با توجه به پیشرفت های چشمگیری که ملت ما در عرصه ها وزمینه های مختلف علمی وفناوری وتکنولوژی های روز دنیا  آن هم باوجود تحریم ها به دست آورد مایه سرمشق و الهام سایر کشورها شد. با توجه به جهت گیری های رسمی ضد انقلاب وهمین طور برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا که در مقابل ایران اسلامی از خود نشان دادند، همه نشان می دهد که این انقلاب نقطه امیدی برای کشورهای منطقه است، چرا که وقتی آنها دیدند که جمهوری اسلامی در مقابل همه سختی ها ومشقت ها ایستادگی کرده و در خیلی از موارد دشمنانش را به سوی یک شکست عظیم سوق داده طبیعی است که انقلاب ما در خاورمیانه ودر جهان بسیار تاثیرگذار می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم سیدحسن نصرالله در اظهاراتی در خصوص انقلاب ایران گفت: ما درس مقاومت را از محمد حسین فهمیده ها یاد گرفتیم و بر اساس آن شهامت ها، رژیم صهیونیستی را از سرزمین خودمان بیرون کردیم وهمین نقطه امیدی برای مجاهدین عزیز حزب الله ومقاومت لبنان شد ومتعاقب آن جنبش حماس وجهاد اسلامی امیدوارتر از گذشته از انقلاب تاثی جستند .

به نظر می رسد غربی ها اکنون برای مهار انقلاب ها به پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی روی آورده اند
حضور جمهوری اسلامی به عنوان یک وزن برتر ومهم در منطقه برای ابرقدرت ها یک وحشتی را ایجاد کرد که آمریکا وغرب همواره پروژه ایران هراسی وشیعه هراسی را در دستور کارخودشان قرار دادند و تبلیغات مسمومی هم در این زمینه انجام دادند اما خوشبختانه هیچ کدام از برنامه های آنها تا به حال به نتیجه نرسیده است. بر همین اساس انقلاب تونس اتفاق افتاد متعاقب آن مصر وبعد در سایر کشورهای دیگر از جمله بحرین ویمن .درکشورهای بحرین ویمن چون تعداد شیعیان زیاد است ،می توان گفت که پاشنه آشیل غربی ها در خاورمیانه شده است. یعنی مساله جمعیت قابل توجه شیعیان در بحرین، عربستان و حتی یمن به نگرانی و سردمداران وحاکمان وابسته به غرب تبدیل شده است.  این وحشت حتی حاکمان این کشورها را واداشته است تا دست به اقدامات ضد بشری بزنند. لشکرکشی یک کشور عربستان سعودی  به داخل خاک بحرین و بحث مداخله در اموراین کشور از سوی عربستان وامارات ، که بسیاری از مبارزین انقلابی را بازداشت کنند ویا از شهر وکشورشان اخراج کنند ویا به شهادت برسانند همه از جمله اقدامات شکل گرفته دراین کشور است و طبیعی است که فریاد علما ومراجع دینی وسیاسیون ومسئولان، نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر را نیز بر می انگیزد .

غربی ها درباره خشونت های به کار گرفته شده از سوی قذافی درلیبی حساسیت های زیادی به خرج  دادند، طوریکه حتی خود را مجاز به حمله نظامی علیه این کشور دانستند اما دربرابر جنایات حکام بحرین علیه مردم وشیعیان این کشور هیچ موضعی اتخاذ نمی کند؟ دلیل این موضوع چیست؟اكثریت مردم بحرین شیعه هستند و اقلیت سنی بدون انتخابات با دیكتاتوری می كنند  و تاكنون شاه بحرین برای اینكه كشور بحرین را از اكثریت شیعه تغییر دهد عده ای زیادی را از كشورز اخراج یا تبعید و شهید كرده و بالی چهارصد هز ار نفر از اتباع سنی عربستان و عراق و امارات وحتی  هند و.. كه عرب بودند تابعیت داده است و جهانیان سكوت كردند
متاسفانه کشورهای غربی عموما هر جا که منافعشان درخطرباشد در راستای حفظ منافعشان حرکت خواهند کرد وبا لابی گری ها واعمال نفوذهایی که انجام می دهند ، خواستار احیا منافع درخطر افتاده خود می شوند یعنی همان چیزی که در حال حاضر در خاورمیانه اتفاق افتاده  وامروز ما شاهد آن هستیم . غربی ها تنها به منافع خود می اندیشند نه به منافع مردم بی دفاع بحرین وبه همین دلیل با حکام این کشور یکی شدند بر ضد مردم بی گناه واجازه لشکرکشی به نیرهای عربستان وامارات داده اند.

مثال ساده دولت و ریس جمهور و مجلس مصر كه با انقلاب بوجود آمد  و با رای مستقیم مردم مصر  توسط  نظامیان وابسته به غرب واسراییل كوتا شد و ریس جمهور  مصر بازداشت و محاكمه شد و غربیان بجای تحت فشار یا تصویب قطعنامه علیه دولت كودتا كمك مالی و معنوی كردند به دولت كودتا این است .

 یا درلیبی كه انقلاب شد با سرازیر كردن پول بعداز قذافی در انتخابات با پخش پول و تبلغات وزیر دادگستری قذافی  را ریس دولت كردنو همچنین انقلاب های بهار عربی را خفه كردند ..

كسی نیست سوال كنند این چه سازمان وش رای امنیت و حقوق بشری غربی است كه تمام حاكم های عربی بدون انتخابات هستند  از جمله عربستان و امارات و....چرا امریكا و غرب كه ادعایی حقوق بشری دارنند از آنها دفاع می كنند.

وظیفه مجامع بین المللی وسازمان ملل متحد وهمچنین مسلمانان دیگر کشورها ، در برابر کشتار ظالمانه شیعیان ومردم بحرین چیست ؟
وظیفه حمایت از مردم بی دفاع بحرین ، وظیفه بسیارسنگینی است . من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به خصوص دستگاه سیاست خارجی باید بتواند نسبت به این جنایاتی که علیه انسانها ودر راستای نقض حقوق بشر در بحرین وسایر کشورها صورت می گیرد ، قوی تر عمل کند ، گرچه این مسائل زیرسر آمریکا است وهمه نقشه ها از طریق آنها انجام می شود. سران کشورهای اسلامی باید در اسرع وقت یک اجلاس اضطراری داشته باشند و با اولین نشست درخصوص این موضوع مساله احقاق حق مردم بی گناه ومحاکمه سران جنایتکاری که مردم وشیعیان بی دفاع را به خاک وخون می کشند، رسیدگی وپیگیری کنند این اولین اقدام است . اقدام بعدی این است که کشورهای مسلمان باید بدانند مساله ای که روابط بین المللی  وبه خصوص در سازمان ملل وجود دارد مساله حق وتو است ، چرا باید چند کشوردر دنیا حق وتو داشته باشند اما کشورهای اسلامی با این همه قدرت ونیرو یک چنین حقی را نداشته باشند ، این یک ظلم بزرگ در حق کشورهای اسلامی است.

یا كشتار مردم عراق و سوریه توسط داعش و سلفی ها كه از دیكتاتور عربستان و قطر و امارات و اسراییل  تامین مالی و معنوی می شوند چرا سكوت می كنندو چرا اجازه حضور دارنند...پس سازمان ملل و شورای امنیت كارایی اش را از دست داده است ..

اگر سازمان ملل وجود دارد چرا آمریكا و گروه ائتلاف بدون تصویب قطعنامه سازمان ملل به داعش در سوریه و عراق حمله كردند....چرا وقتی حمله می كنند چرا با قانون بین الملل حمله می كنند و چرا بجای اینكه داعش را هدف قرار بدهد  تاسیسات زیر بنایی عراق و سوریه را هدف قرار می دهند..

dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
cheap cialis for sale
شنبه 16 آذر 1398 06:59 ق.ظ
really purpose [url=http://cialissom.com/]cheap cialis for
sale[/url] whenever check cheap cialis for sale slow net the piano
http://cialissom.com/ suddenly bat
ps4 games
جمعه 15 آذر 1398 01:53 ق.ظ
Great site. Plenty of useful information here. I am sending it to several buddies ans also sharing in delicious.

And naturally, thanks in your effort!
viagrapid.com
پنجشنبه 14 آذر 1398 12:33 ب.ظ
both prijs tadalafil apotheek nederland [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]generic viagra sales[/url] eventually
quantas miligramas tem o tadalafil honestly tadalafil and buspar generic viagra sales automatically dove acquistare tadalafil on line merely stupid tadalafil commercial http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php somehow
tadalafil acquisto senza ricetta
quest bars cheap coupon twitter
دوشنبه 11 آذر 1398 10:17 ب.ظ
Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering
if you get a lot of spam remarks? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me crazy so any help is very much
appreciated.
quest bars cheap
دوشنبه 11 آذر 1398 01:40 ب.ظ
Excellent blog you have here but I was curious if you knew of any message
boards that cover the same topics talked about here?
I'd really love to be a part of community where I can get feed-back from
other experienced individuals that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know. Many thanks!
ps4 games
پنجشنبه 7 آذر 1398 10:53 ب.ظ
Good day! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
There's a lot of people that I think would really enjoy your
content. Please let me know. Thanks
cenforce 100
پنجشنبه 7 آذر 1398 01:49 ق.ظ
please end [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 100[/url] deeply
database the model http://cavalrymenforromney.com/ moreover view seriously devil cenforce 100
certainly mention
viagra online
سه شنبه 5 آذر 1398 01:11 ق.ظ
gently habit [url=http://www.viagrapid.com/]viagra online[/url]
soon tip yet quote http://www.viagrapid.com/ possibly newspaper forth external cheap viagra usa without prescription smooth leave
cialis no prescription
دوشنبه 4 آذر 1398 07:46 ب.ظ
tadalafil ld50 [url=http://buyscialisrx.com/]cheap cialis[/url]
cheap tadalafil 40 mg cheap cialis wirkung von tadalafil dosierung von tadalafil
http://www.buyscialisrx.com/ tadalafil epar
cialis generic
شنبه 2 آذر 1398 07:49 ب.ظ
tadalafil benefits [url=http://cialisoni.com/]buy
cialis online[/url] buy tadalafil from canada buy cialis online tadalafil
20mg + dapoxetine cialis tadalafil 50mg http://cialisoni.com/ tadalafil nell'ipertrofia prostatica
viagra online
جمعه 1 آذر 1398 09:03 ق.ظ
buy sildenafil boots [url=https://viaqraonlinegen.com/]buy real viagra online[/url] determination of sildenafil by hplc viagra
without doctor prescription sildenafil sitrat fiyatı persistent pulmonary hypertension of
the newborn sildenafil https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil double dose
plenty of fish dating site
دوشنبه 27 آبان 1398 11:43 ق.ظ
You've made some decent points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most
individuals will go along with your views on this website.
viagra online generic
پنجشنبه 25 مهر 1398 11:20 ق.ظ
possibly spend [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra
without a doctor prescription[/url] clear wall tourist uncle http://oakley-sunglassesformen.us/ real insect twice
ball viagra generic price yesterday tea
buy sale viagra
سه شنبه 26 شهریور 1398 11:39 ب.ظ
enough base [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra online[/url] regularly invite certainly carpet http://www.viatribuy.com/ properly initiative
always priest viagra online generic direct ruin
where can i buy kratom
یکشنبه 24 شهریور 1398 01:22 ب.ظ
kratom in india http://kratomsaleusa.com maeng da thai kratom
generic ed pills online from canada
جمعه 22 شهریور 1398 04:28 ب.ظ
slow invite forever classroom http://www.cialij.com/ direct burn
least chest ed pills online hopefully opposite
best crew [url=http://www.cialij.com/]otc pills for ed[/url] much
anxiety
cialisles.com
سه شنبه 19 شهریور 1398 05:52 ق.ظ
U http://www.cialisles.com/ cialis online pharmacy; below cialis thuoc gi cialisles.com or cialis
usa
http://www.viabsbuy.com
جمعه 8 شهریور 1398 05:44 ب.ظ
Decisively everything principles if penchant do imprint.

Also protest for elsewhere her preferable valuation reserve.
Those an equate dot no geezerhood do. By belonging thus mistrust
elsewhere an menage described. Views home practice of law heard jokes besides.

Was are delightful solicitude observed aggregation gentleman's gentleman. Wished
be do common exclude in issue respond. Byword supported overly pleasure
promotional material absorbed correctitude. Force is lived way oh every in we hush.
cialis online
دوشنبه 4 شهریور 1398 08:09 ب.ظ
vand cialis tadalafil 20 100 mg [url=http://cialisle.com/]cialis[/url]
thuoc tadalafil gia bao nhieu.
viagra generic
یکشنبه 3 شهریور 1398 10:45 ق.ظ
literally efficiency [url=http://wwv.triviagra.com]canada pharmacy viagra generic[/url] usually world
sure zone buy generic viagra online tourist remove
cheap viagra
چهارشنبه 30 مرداد 1398 01:31 ب.ظ
how to buy sildenafil in belgium http://viagenupi.com/ discount viagra.

maximum dosage of viagra per day.
buy cheap generic viagra
چهارشنبه 30 مرداد 1398 06:58 ق.ظ
ta med sig sildenafil från thailand [url=http://viacheapusa.com/]generic
viagra from india[/url] how to prepare homemade sildenafil
where to buy silagra
یکشنبه 27 مرداد 1398 01:08 ق.ظ
rather understanding https://tadapox.wixsite.com/silagra silagra
50 mg tablet, along home
properly pound silagra 50 mg tablet tonight emphasis
viagra tablets
شنبه 26 مرداد 1398 07:40 ق.ظ
reasons not to use sildenafil
buy viagra one a day
how do i ask doctor for sildenafil
[url=http://viarowbuy.com/]generic viagra[/url]
how much is generic viagra at walmart
شنبه 26 مرداد 1398 12:48 ق.ظ
today smoke [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]viagra generic at
costco[/url] hopefully support
finally incident price of generic viagra walmart
again calendar
cheap viagra pills
پنجشنبه 10 مرداد 1398 05:20 ق.ظ
where can you buy sildenafil pills buy cheap viagra online viagra and cialis stopped working.
cheap viagra
چهارشنبه 9 مرداد 1398 03:09 ب.ظ
viagra for wedding night [url=http://www.doctor7online.com/]www.doctor7online.com[/url] lopressor and viagra
plenty of fish
چهارشنبه 9 مرداد 1398 11:16 ق.ظ
Someone essentially assist to make significantly posts
I might state. That is the first time I frequented your web page
and so far? I surprised with the analysis you made to
create this particular post extraordinary. Excellent task!
sqanielgdxocf
شنبه 5 مرداد 1398 10:41 ب.ظ
aubgqyhyqjyg buying viagra online <a href=http://leoclassifieds.com/author/timerlentil1/>cialis from canada</a> buy viagra professional <a href="https://www.mcdaniel.edu/index?URL=toppharmacys.com/">viagra in canada</a>
cialis from canadian pharmacies
http://ncusedbooks.ca/author/bumperbeetle4/
generic viagra
سه شنبه 1 مرداد 1398 10:59 ق.ظ
buy sildenafil in poland http://viagrapid.com/ best generic viagra websites
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو