تبلیغات
ایران نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

خبر گزاری جوانان ایران - آینه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:شنبه 13 خرداد 1396-05:19 ب.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
viagra online
شنبه 16 آذر 1398 04:06 ب.ظ
sildenafil fotos [url=https://viaqraonlinegen.com/]samples of viagra and cialis[/url] sildenafil actavis 100 mg forum generic viagra buy cheap sildenafil
citrate blueberry sildenafil 100mg https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil filme
viagra
شنبه 16 آذر 1398 04:11 ق.ظ
generic viagra sildenafil citrate 50 mg [url=https://viaqraonlinegen.com/]buy viagra online[/url]
bifort sildenafil 50 mg prospecto generic viagra online sildenafil sirve para retardar sildenafil for secondary pulmonary
hypertension https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil tablets ip vega 100
fgghItaks
شنبه 16 آذر 1398 03:26 ق.ظ
pharmacy near me https://canadaonlinepharmacyhtik.com/ - viagra online canadian pharmacy 24 hr pharmacy <a href="https://canadaonlinepharmacyhtik.com/#">india pharmacy</a> mail order pharmacy
buy viagra
شنبه 16 آذر 1398 03:05 ق.ظ
sildenafil dosis en niños [url=https://viaqraonlinegen.com/]generic viagra[/url] physicochemical properties of sildenafil citrate (viagra) and sildenafil base viagra for men sildenafil zentiva wirkung el sildenafil y la
hipertension arterial https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil volume of distribution
cealis
شنبه 16 آذر 1398 12:37 ق.ظ
m http://cialisles.com/ cialis online pharmacy - ahead hay cialis generico en farmacias tadalafil 20 mg best price also cialis online
pharmacy
cialis without prescription
جمعه 15 آذر 1398 11:53 ب.ظ
tadalafil or sildenafil [url=http://buyscialisrx.com/]buy cialis[/url] tratamento tadalafil 5mg cialis without prescription tadalafil kaufen paypal tadalafil legal kaufen http://www.buyscialisrx.com/ tadalafil 20mg funciona
buy viagra
پنجشنبه 14 آذر 1398 01:02 ب.ظ
duracion del sildenafil 100mg [url=https://viaqraonlinegen.com/]viagra samples[/url] différence entre sildenafil et tadalafil generic viagra
online sildenafil generic cost sildenafil citrate price list https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil suspension formula
rgbhtrups
پنجشنبه 14 آذر 1398 07:02 ق.ظ
best online canadian pharmacy https://canadianpharmacyonlinesrvh.com/ - reputable canadian online pharmacy best online canadian pharmacy review <a href="https://canadianpharmacyonlinesrvh.com/#">best canadian pharmacy online</a> online canadian pharmacy
grhnNeeft
پنجشنبه 14 آذر 1398 05:43 ق.ظ
canada drugs coupon code https://canadadrugpharmacywhik.com/ - п»їcanada drugs canada drugs coupon <a href="https://canadadrugpharmacywhik.com/#">precription drugs from canada</a> precription drugs from canada
hegparifs
چهارشنبه 13 آذر 1398 04:09 ب.ظ
online pharmacy viagra https://onlinepharmacycanadasctu.com/ - pharmacy technician certification online pharmacy technician certification online <a href="https://onlinepharmacycanadasctu.com/#">online pet pharmacy</a> best online non prescription pharmacy
quest bars cheap
چهارشنبه 13 آذر 1398 03:47 ق.ظ
Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am experiencing troubles with your RSS.
I don't understand the reason why I cannot join it.
Is there anybody else having the same RSS issues? Anyone
that knows the answer can you kindly respond? Thanx!!
generic viagra price at walmart
سه شنبه 12 آذر 1398 08:26 ب.ظ
somewhere how safe is it to buy tadalafil online [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagra pills
at walmart[/url] definitely tadalafil niedriger blutdruck both ambien addiction spetadalafilt viagrapid.com
downtown viagra en tadalafil samen gebruiken about what to say to doctor to get tadalafil http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php direct tadalafil therapeutic class
gehjreogs
سه شنبه 12 آذر 1398 03:15 ب.ظ
online canadian pharmacy https://onlinepharmacysrba.com/ - cvs online pharmacy walmart online pharmacy <a href="https://onlinepharmacysrba.com/#">online pet pharmacy</a> canada online pharmacy
generic viagra online
سه شنبه 12 آذر 1398 09:33 ق.ظ
priligy und sildenafil [url=https://www.viaqraonlinegen.com/]sildenafil citrate generic viagra 100mg[/url] sildenafil y
acetaminofen viagra online diferencias entre el tadalafil y sildenafil sildenafil super trial https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil pulmonary hypertension treatment
ikddKargo
سه شنبه 12 آذر 1398 04:49 ق.ظ
drug store open near me https://drugstorepharmacyxerh.com/ - wall drug store peoples drug store <a href="https://drugstorepharmacyxerh.com/#">osco drug store</a> cvs drug store near me
viagrapid.com
سه شنبه 12 آذر 1398 04:20 ق.ظ
personally beihilfe bayern tadalafil [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] just sustituto natural tadalafil along the tadalafil
bathtubs viagrapid.com forth vendita tadalafil in italia certainly tadalafil erfahrungen nach prostata op http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php slowly tadalafil prezzo al pubblico in farmacia
viagra generic
دوشنبه 11 آذر 1398 10:03 ب.ظ
venta de sildenafil sin receta en chile [url=http://www.viarowbuy.com]viagra generico online[/url] sildenafil interaccion con alcohol viagra pills for cheap viner
sildenafil apodefil sildenafil 50 mg duracion http://viarowbuy.com para k sirve el sildenafil
sgyjreogs
دوشنبه 11 آذر 1398 04:45 ب.ظ
generic viagra for sale http://viagrafa.com/ - buying viagra online legal online viagra prescription <a href="http://viagrafa.com/#">generic viagra online pharmacy</a> best place to buy generic viagra online
sbliNeeft
دوشنبه 11 آذر 1398 12:35 ب.ظ
how to buy viagra online https://loviagraosn.com/ - cheap viagra online canadian pharmacy cheapest viagra online <a href="https://loviagraosn.com/#">viagra online generic</a> viagra online generic
pills erection generic viagra
دوشنبه 11 آذر 1398 03:43 ق.ظ
clearly future relatively resolve http://www.cialij.com/ too sun
tight few erection pills online viagra usually expression
more sort [url=http://www.cialij.com/]buy pills erection generic viagra[/url] originally note
viagra coupons 75 off
دوشنبه 11 آذر 1398 01:05 ق.ظ
sildenafil hoge bloeddruk [url=http://viabsbuy.com]viagra coupons 75 off[/url] sildenafil pfizer rezeptpflichtig
viagra coupons 75 off sildenafil actavis tabletki pastillas almaximo sildenafil http://viabsbuy.com para sirve sildenafil pastilla
julaKargo
دوشنبه 11 آذر 1398 12:43 ق.ظ
generic viagra 100mg http://qenericviaqra.com/ - viagra generic date п»їgeneric viagra <a href="http://qenericviaqra.com/#">when will viagra be generic</a> п»їgeneric viagra
generic cialis online
یکشنبه 10 آذر 1398 11:09 ب.ظ
tadalafil warnings [url=https://www.cialisle.com/]generic cialis online[/url] dose of tadalafil generic cialis online tadalafil
benefici recommended dosage of tadalafil https://www.cialisle.com/ tadalafil
kup
canadian pharmary without prescription
یکشنبه 10 آذر 1398 06:34 ب.ظ
[url="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/"]buy prescription drugs without doctor[/url]
cialis online
یکشنبه 10 آذر 1398 02:08 ب.ظ
tadalafil for benign prostatic hypertrophy [url=http://cialisoni.com/]online cialis[/url] tadalafil
aurochem 20mg buy cialis online pulmonary hypertension and
tadalafil tadalafil 20 mg para que sirve http://cialisoni.com/ cialis generique tadalafil
forum
buy generic cialis
شنبه 9 آذر 1398 09:49 ب.ظ
kombination tadalafil und vardenafil [url=http://cialisoni.com/]cialis soft tabs[/url]
what is cialis tadalafil 20mg purchase cialis tadalafil 5 mg uruguay tadalafil long term side
effects http://cialisoni.com/ tadalafil ir spectra
viagra coupons 75 off
شنبه 9 آذر 1398 04:34 ب.ظ
porque el sildenafil me da dolor de cabeza [url=http://viabsbuy.com]viagra coupons 75 off[/url] natural
substitute for sildenafil citrate viagra coupons 75 off sildenafil studies sildenafil stada packungsbeilage http://viabsbuy.com drug interactions
with sildenafil
viagra uk
شنبه 9 آذر 1398 01:34 ب.ظ
mainly design [url=http://www.viagrapid.com/]online viagra[/url] gently series merely satisfaction http://www.viagrapid.com/ directly bread slow peace online viagra downtown disaster
cialis without prescription
شنبه 9 آذر 1398 10:05 ق.ظ
tadalafil tablets 20mg e20 [url=http://buyscialisrx.com/]cialis without prescription[/url] tadalafil cognition cheap cialis online cialis tadalafil 25mg tadalafil roemmers http://buyscialisrx.com/ tadalafil instructions
dvbhtrups
شنبه 9 آذر 1398 05:16 ق.ظ
canadian pharmacy viagra http://genericonlineviaqra.com/ - cheap viagra generic viagra cost <a href="http://genericonlineviaqra.com/#">teva generic viagra</a> viagra without a doctor prescription
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo