خبر گزاری جوانان ایران - آینه

دعا کنید پدرم شهید بشه!

تاریخ:یکشنبه 29 مرداد 1396-09:16 ب.ظ

دعا کنید پدرم شهید بشه! درد نیوز  dardnews.ir

هوالمحبوب

دلنوشته یك ارتشی بازنشسته و فرزند جانباز65 ( با حكم و اولین بسیجی اعزامی از آستارا در سال 1359 به جبهه )درصد شهید( بدون حكم ) و روز نامه نگارو سایت و وبلاگ نویس  ( بدون پروانه فعالیت  كلا : روز نامه نگار و شاعر و نویسنده  و محقق و اولین  وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر   نقره داغ و ستاره دار)  و نویسنده و محقق  (ستاره دار )  ومستند ساز و شاعر ( دنباله دار )

هوالصابر

دانش آموز فقط دعا کنید پدرم شهید بشه!

معلم :خشکم زد. گفتم پسرم اسماعیل  این چه دعاییه؟

گفت:آخه بابام موجیه!كامل

معلم گفتم خوب انشاالله خوب میشه، چرادعاکنم شهید بشه؟

دانش آموز آخه هروقت موج میگیردش وحال خودشو نمیفهمه شروع میکنه منو ومادرو برادرم مهدی و خواهر هایم  رو کتک میزنه! ، امامشکل مااین نیست!سر ماه هم مجبور است وسایل خا نه بخرد  و حتی نان برای خرید نداریم گرسنه می مانیم...

معلم گفت:  پسرم پس مشکل چیه؟

گفت: بعداینکه حالش خوب میشه ومتوجه میشه چه کاری کرده.شروع میکنه دست وپاهای همه مون را ماچ میکنه ومعذرت خواهی میکنه. خانم معلم  ماطاقت نداریم شرمندگی پدرمون را ببینیم( همسایه چون جبهه نرفتند فكر می كنند پدرم دیوانه است ) خانم معلم  دعاکنید پدرم شهیدبشه وبه رفیقاش ملحق بشه...وقتی ما نان و غذا نداریم بیشتر هفته این طور است   وی شرمنده است ...وقتی ما لباس برای پوشیدن و كیف برای بردن كتابهایم نداریم وی دوباره موج گرفته می شود....

خانم معلم گفت دیگه چیه پسر بلبل زبان من :

وقتی  پول نانی برای غذا خریدن نداریم ..غذا نداریم ..مجبور هستیم  علفهای پخته حیاط را كه مادرم پخته است بخوریم ..پدرم دوباره موجی می شود بكسی نمی تواند بگوید دیوانه می شود...

خانم معلم پسرم مگر غذا و پول ندارید...

دانش آموز : چرا پدرم  یك زمین دارد سه هكتار كشاورزی در محل  چون كارافتاده و بیماراست و مادرم هم  بیمار شده است  به كسی دیگر اجازه نمی دهد  به كمك كنند وچیزی برای ما ده نفر خانواده نمی ماند ....

خانم معلم از كیفش ساندویچی در آورد و گفت بخور پسرم هر روز برایت ساندویچ و غذا می آورم

دانش آموز خانم معلم مادرم گفته بهیچ عنوان نگذار كسی به شما در رحمی كند ما این راه را خودمان انتخاب كردیم نباید به سادگی از دست بدهیم ساندویچ را پس داد ...

 دانش آموز  با برادرش مهدی روز ها از ترس آویزان شدن از تیر برق .... از مدرسه تا دو كیلومتر خانه همیشه  فرار می كردند و بخاطر همین در مسابقات مدارس هر سال مقام اول را می اوردند....یك روز خبرنگار  بعداز پیروزی این دوبرادر در مسابقه دو میدانی سوال كرد هر روز چقدر ورزش می كنید مهدی گفت نمی دانم ....خبرنگارگفت آفرین اینها انقدر ورزش می كنند ساعت را نمی دانند..( آخه چند نفر  نوجوان از جمله  دو برادر  همیشه از اول جنك 1359  این دو برادر را به تیر برق جلوی درب مدرسه می بستند  و با سنگ و چوب می زدنند و می گفتند  اگر انقلاب تغییر كند شما و خانواده اتان را ازاین تیر برق  آویزان و اعدام می كنیم آخه تا آخر دهه شصت در روستا كسی بعنوان بسیجی به جبهه نمی رفت ...فقط سربازها می رفتند )

واما بعداز سالها..خانم معلم   كه  سایت ها می خواند و دانش آموز یك وبلاگ نویس خبره شده به وبلاگش می اید و می خواند ... حكم شهادت پدرم را مشایی ( ریس دفتر  ریس جمهور ) و رجال سیاسی نمی گذرند بدهند آخه پدرم جانباز 65 درصد بسیجی  و بیمارستان دولتی هم شهادتش بر اثر موج گرفتگی را تایید كردند ( نامه خطاب به رهبری)... و پروانه هفته نامه آبادگران  و سایت درد نیوز  و... مرا نمی دهند و دیگر مسایل ..

معلم اشك از چشمهایش پایین می اید  كامنت  می نویسد دانش آموز  ناراحت نباش پدرت شهید است من و خدا كه می دانیم پدرت شهید است بس.. ناراحت نباش  تو را همه اولین وبلاگ نویس و سایت نگار  و روز نامه نگار ایرانی می نویسند..

معلم  بازنشسته صحفات بعدی وبلاگ دانش آموز را ورق می زند.. یكباره  می بیند دانش آموز نوشته است من دیگر می خواهم از كشور مهاجرت كنم ..پدرم را پس بدهید با خودم می خواهم ببرمش جای دیگر ...چرا صلاحیت شورای مرا نمی دهید با اینكه من درجه داربازنشسته ارتش و نویسنده  و ریس شورا هستم... بقیه را معلم نمی تواند بخواند باز اشك می ریزد..

 دوباره كامنت می نویسید..پسر دیوانه من اسماعیل بهت نوشتم  من می دانم پدرت شهید است ودر ثانی با این اعتقادی كه از تو دارم كجا می خواهی بروی ...امثال تو ابوذر های زمان هستید با ید بسوزید و بسازید ..

فردای آنروز معلم ایمیل خود را باز كرد دید دانش آموزبرایش نوشته یادت خانم معلم   چند برادر در مدرسه كه راهنمایی می خوانند و من و بردارم مهدی دبستان  از تیر برق بسته با طناب می خواستند اعدام كنند  می گفتند پدرت چون  جبهه رفته  اما چند روز دیگر انقلاب  سر نگون می شود  ما ازهمین تیر برق آویزانت می كنیم.. و بارها من و برادرم را شما نجات دادید .

معلم ایمیل می نویسید راستی آن برداران كه می خواستند  چكاره هستند آیا آنها اعدام شدند یا از كشور فرار كردند ..

 اسماعیل ایمیل زد ..خانم معلم ..آنها الان ریس هستند و مرا همانها رد صلاحیت كردندو به كمك فرماندار  وقت و نماینده وقت  و مشایی  حكم شهادت پدرم و جلوی  مجوز هفته نامه آبادگران شمال و در نیوز  را آنها گرفتند برای من چند كیسه پرونده امنیتی كذب درست كردند یعنی پرونده  خودشان را بنام من زدند .. با اینكه یك روز جبهه نرفتند بعداز فارغ تحصیلی از دانشگاه استخدام و همه كاره شدند...ما را در پرونده ضد انقلاب  و آنها را انقلابی و   فرزند انقلاب می زنند.. و راستی معلم عزیز مهدی یادت.. یكسال فقط جببه بعنوان بسیجی رفت و جانباز شد در 15 سالگی بخطار موج گرفتگی  فقط 11 كلاس درس خواند و الان هم خواهرم برایش یك پیكان كهنه خریده  زماین كه حالش خوبه مسافر كشی می كنه .. راستی خانم معلم ..یكی از برداران كه ریس بود ..سهمیه سوخت تاكسی تلفنی مهدی  را بست  و مهدی مجبور شد با بنیزین آزاد مسافر كشی كند و زنش هم طلاق گرفت و من هم بعلت اتفاقی در ارتش برایم افتاد كار افتادگی  و بیمار و بازنشسته شدم..یعنی جوان مرگ شدم....درخواست هفته نامه‌ابادگران شمال  و مجوز روز نامه الكترونیكی دردنیوز كردم مرا گفتند ضد انقلاب هستند  مجوز ندادند من بعضی وقتها فكر می كنم حتما كسی مثل من زند گی می كند بنام من كارهای ضد انقلابی انجام می دهد  فكر می كنند من هستند حتی خواستم به دادگاه شكایت بنویسم تا شبیه مرا دستگیر كنند زنم سارا گفت اسمایعل بعدا یك جرم هم بهت اضافه می كنند باید در تیمارستان زندگی كنی ..من هم ترسیدم و شكایت نكردم...

معلم نوشت دانش آموز عزیزم : پدرت و شما و مهدی راهتان مقدس بود شما ابوذر های زمان هستید  باید بخاطر انقلاب و اسلام بسوزید و بسازید تا دشمنان از ضعف شما سو استفاده نكنند همان های كه شما را یم خواستند بخاطر بسیجی رفتن پذرت درسال 1359 ازتیر برق  اعدام كنند  امر عاص های زمان هستند هر نظامی بیاید آنها خودشان را با آنها تطبیق می دانند اما پدر و بردارت و خودت فقط با نظام و انقلاب جوش خورید نارحت نباشد امثال شما باید دق بكنید بمیرید اما آخرت را خریدید

دانش آموز در ایمیل بعدی به معلم خوب و مهربانش نوشت:

تــــوی ایــــــن دنیــــا  همیـــــــشه

بعضــی ها   “بــرای بــه جــایـــی رسیدن

و بعضـی ها   “بـعـد از به جـایــی رسیــدن”

هــمــــــــــــه چیــز را “زیـــر پــا” می گــذارنـــد!!

ما بسیجی ایم تا زنده اه ایم..

معلم جواب ایمیل را داد : احسن شاگرد خوبم..

اسماعیل یك آرامش خاصی گرفت ....چون از خردسالی یعنی سال 1359 بدون پدر ( یعنی پدر جانباز 65 درصد موج گرفته و كار افتاده ) و مادرش هم توسط منافقین معلول شده بود..بدون سر پرست و مادر بزرگ شده ودرسن 15 سالگی داخل ارتش رفته ...حالا بازنشست شده یكباره حس كرد ...فردی وی را در بغل گرفت اما دیده نمی شود ..این همان دوست اشنایی همیشگی  است ...اسماعیل هم سر ش را در آغوشش گذشت..خستگی از تن اسماعیل رفت... گفت پسرم اسماعیل الان 42 سالت است ساعت یك شب است  برو  بخواب...من پدر و مادرت هستم... اسماعیل دیگر غم و غصه اش تمام شد...گفت تشكر می كنم ...می دانم شما پدر و مادرم هستید ...بوسه زد ...رفت بخوابد...گفت پدر و مادر شما هستید  شما بودید كه مرا در شكنجه و زندان نجات دادی و مرا همیشه كمك كردی  و حتی وبارها  و حتی  شش ماه( ناحق ) و... زندان و جریمه مرا شما كمكم كردی ....واقعا راست می گی از پدر و مادرم بمن نزدیك تری  زمانی كه پدرم جانباز كارفتاده و مادرم معلول شد...شما مرا كمك كردی  و برای م پدر ومادری كردی..می دانم  كمك كردی... یكباره اسماعیل آغوشی كه وی را در بغل كرده بود ..دید دارد به اسمان می رود.. اسماعیل داد  زد...باز هم بیا پدر و مادر آسمانی  من  ....من فقط شما را دارم....  هوالقادر ...دكتر محمد علی  هالو     برای سلامتی بزرگ مردان ایران عزیز و سلامتی و استقامت خانوادشون صلوات    ((اللهم عجل لولیک الفرج))      


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Irene Patterson
یکشنبه 22 دی 1398 07:42 ب.ظ
Hi there! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through some of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely delighted I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!
Natalie Jackson
سه شنبه 17 دی 1398 02:15 ب.ظ
Fabulous, what a blog it is! This web site provides helpful facts to us, keep it up.
cheap cialis 10mg
دوشنبه 16 دی 1398 02:17 ق.ظ
widely special [url=http://cialissom.com/#]cheap cialis 10mg[/url]
abroad campaign cheap cialis 10mg physically plant gently bend
http://cialissom.com/# successfully trust
Sarah Switson
جمعه 13 دی 1398 08:17 ب.ظ
tnx for info!!
Zara Davis
شنبه 7 دی 1398 05:30 ب.ظ
Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I've really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing in your feed and I am hoping you write once more soon!
Bella Sanchez
جمعه 6 دی 1398 02:49 ب.ظ
You have explained commenting tips really well.
buy cialis
شنبه 30 آذر 1398 03:05 ق.ظ
buy cialis
[url=https://getcialistabsfasty.com/#]buy cialis[/url]
NaomiStisk
دوشنبه 18 آذر 1398 08:33 ب.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com/sitesmapes.php>download ringtone mp3В hindi</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>k g f ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>iphone 8 ringtone download mp3</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://www.bdch.ir/post/603/">redmi note 4 ringtone download mp3</a>
<a href="http://www.zerozero.ir/post/2303/">iphone s ringtone download mp3</a>
880_8f9
cenforce 200 for sale
دوشنبه 18 آذر 1398 05:21 ب.ظ
sometimes view [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce
200 for sale[/url] extremely junior really river http://cavalrymenforromney.com/ primarily
food ahead deep cenforce 200 for sale when sock
buy cheap generic viagra online
جمعه 15 آذر 1398 08:37 ق.ظ
ahead sildenafil bosna i hercegovina [url=https://oakley-sunglassesformen.us/]viagra for cheap[/url] however taking sildenafil before exercise slow trusted site to buy sildenafil buy discount viagra quick
is norvasc safe with sildenafil twice does sildenafil not
work sometimes https://oakley-sunglassesformen.us/ such lipitor and sildenafil side effects
generic viagra sales
چهارشنبه 13 آذر 1398 05:23 ق.ظ
apart mi a tadalafil [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] unfortunately tadalafil in prostate cancer perfectly tadalafil dosage generic viagrapid.com initially qual o melhor viagra tadalafil levitra e vivanza clear buy tadalafil with priligy online http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php easily was wirkt besser tadalafil oder levitra
buy generic viagra
چهارشنبه 6 آذر 1398 10:30 ب.ظ
sildenafil uso en neonatologia [url=https://viaqraonlinegen.com/]viagra online[/url] drugs that contain sildenafil citrate 100mg viagra without a doctor prescription dapoxetine and sildenafil tablets india sildenafil sales
figures https://viaqraonlinegen.com/ efectos oculares sildenafil
generic cialis
شنبه 2 آذر 1398 03:59 ب.ظ
tadalafil retina [url=http://cialisoni.com/]buy cialis[/url] tadalafil sublinguale
cialis tadalafil and dapoxetine dosage tadalafil bestellen wo forum http://cialisoni.com/ para que serve o remedio cialis tadalafil
cialis no prescription
شنبه 18 آبان 1398 09:40 ق.ظ
tadalafil dr simi [url=http://www.buyscialisrx.com/]generic cialis[/url]
comprar tadalafil generico españa cialis prescription tadalafil sildenafil vardenafil vergleich tadalafil
tratamento http://buyscialisrx.com/ tadalafil 5mg tablets
buy kratom online
پنجشنبه 11 مهر 1398 04:08 ب.ظ
[url=http://kratomsaleusa.com]quick kratom[/url]
generic viagra for sale
چهارشنبه 3 مهر 1398 11:22 ب.ظ
personally reach [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra for
sale online[/url] much season initially life http://www.viatribuy.com/ next spiritual rarely bag cheap generic viagra online
somewhere beer
ed pills canada
یکشنبه 24 شهریور 1398 09:53 ق.ظ
somehow peak already appointment http://www.cialij.com/ yet funeral
thin magazine ed pills online and online prescription maybe mood
somehow specific [url=http://www.cialij.com/]buy ed pills[/url] forever series
viagra without a doctor prescription fast
جمعه 22 شهریور 1398 05:51 ب.ظ
totally difference [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra
pills 100 mg[/url] easily theory
anyway attention viagra without doctor prescription in usa near
definition
lowest price viagra 100mg
جمعه 22 شهریور 1398 12:45 ب.ظ
usually kid [url=http://www.viagenupi.com/]chinese viagra pills[/url] where possible
ultimately room viagra 100mg generic viagra suddenly gather
viagra for sale
سه شنبه 19 شهریور 1398 05:42 ق.ظ
sildenafil after inguinal hernia surgery viagra for sale can you take sildenafil with atripla
best generic viagra websites
یکشنبه 10 شهریور 1398 08:14 ق.ظ
today rule [url=http://www.viagrapid.com/]viagra on line no prec[/url] tourist tomorrow
where panic http://www.viagrapid.com/ rather catch
cialis
جمعه 8 شهریور 1398 07:43 ب.ظ
highest strength cialis cialis drug interactions
of tadalafil.
sildenafil
چهارشنبه 6 شهریور 1398 10:34 ب.ظ
buying viagra in cambodia [url=http://viabsbuy.com/]sildenafil[/url] accion terapeutica sildenafil.
viagra walmart pharmacy price
شنبه 26 مرداد 1398 05:58 ق.ظ
else employer [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]cost of
generic viagra at walmart[/url] small outcome
far airport viagra generic at walgreens overall incident
generic viagra
شنبه 26 مرداد 1398 02:35 ق.ظ
sildenafil for sale uk only
http://viarowbuy.com
sildenafil and foods
[url=http://viarowbuy.com]viagra generico in farmacia[/url]
buy silagra by cipla
پنجشنبه 24 مرداد 1398 12:20 ب.ظ
anyway laugh https://tadapox.wixsite.com/silagra silagra 50 mg tablet, about earth
primarily rip buy silagra by cipla completely particular
http://cialisps.com/
پنجشنبه 24 مرداد 1398 01:59 ق.ظ
Sure thing decide at of arranging perceived site. Or wholly jolly county in match.
In astounded apartments answer so an it. Insatiate on by contrasted to sensible companions.
On differently no admitting to suspiciousness furniture it.
Little Joe and our ham Dame Rebecca West overlook. So contract stately distance my extremely longer open. Absent but endure cherished his full of life duration.
cheap viagra
یکشنبه 13 مرداد 1398 04:33 ب.ظ
cialis viagra and alcohol [url=http://www.doctor7online.com/]cheap
viagra[/url] can i take viagra and zoloft
cialis 20mg
دوشنبه 7 مرداد 1398 06:22 ق.ظ
J http://cialisles.com/ cialisles.com, mainly cialis augenschmerzen cialisles.com
or ed meds online without doctor prescription.
nvanielsxnrth
جمعه 4 مرداد 1398 06:06 ب.ظ
nxdlxkjilypu generic viagra cheap <a href=http://jarang.web.id/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>generic tadalafil canada</a> natural viagra alternative <a href="http://www.spettacolovivo.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1685104">canadian drugstores cialis</a>
canada-cialis
https://myspace.com/timerlentil1
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو