خبر گزاری جوانان ایران - آینه

فعال حقوق بشر کیست؟

نویسنده :
تاریخ:یکشنبه 29 مرداد 1396-09:22 ب.ظ

تمام بدبخت های كشورهای اسلامی و عربی از ساختار غیر دموكراتیك سازمان ملل و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور غیر اسلامی است...كه   در شورای امنیت سازمان ملل چون كشورهای اسلامی نماینده ندارنند كشورهای اسلامی باعث تاخت و تاز شدند..

من پشنهاد  می كنم  در سازمان ملل اگر قرار است  حق وتو و عضویت دایم باشند و دو عضو اضافه شود   یك عضو ایران ازس وی شیعیان جهان  و یك عضو مصر از سوی سنی های جهان چون از داخل كشورها این دو كشور كشورهای هستند با رای مسئولان انتخاب می شوند..

من شخصا بعنوان فعال حقوق بشر باید ساختار سازمان ملل و شورای امنیت مخالف هستم چون از سال 1945 یعنی بعداز جنگ جهانی دوم  چون بیشتر كشورها در  اشغال 5 كشور بودند وضعیت آن روز كشورها را مجبور كرد حق وتو و عضویت به پنچ كشور بدهند  چون ترس و اشغال بود..اكثر كشورها در اشغال این 5 كشور بودند ..الان 170 كشور مستقل است باید  منشور سازمان ملل و شورای امنیت با رای مجمع عمومی اصلاحات و حق عضویت دایم  و وتو 5 كشور حذف شود در غیر اینثصورت كشورهای اسلامی از سازمان ملل استعفا بدهند ...

 یك سازمان ملل دیگر در بیت المقدس تشكیل دهند...یا اینكه حق وتو این 5 كشور حذف یا دو عضو دایم و دارای حق وتو از مسلمانان شیعه وسنی اضافه شود..

و اما :مردم یک کشور یقینا بر اساس سنت الهی که در قرآن مجید نیز برآن تصریح شده است حق دارند که در خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند تغییر ایجاد کنند و الا کسی از بیرون برای آنها تغییری ایجاد نخواهد کرد. از این رو می توانیم اینگونه تحلیل کنیم که مردم حق دارند حکومت خود را تعیین کنند. نمونه ها ومصادیق بارز عینی زیادی نیز بر همین اساس در اقوام گذشته وحال در طول تاریخ قابل مشاهده است. بنابراین قرآن مجید نیز به صراحت فرموده است: خداوند سرنوشت هیچ گروه وقومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آن گروه و قوم خودشان موجبات تغییر در سرنوشت خود را به وجود آورند. اینکه انقلاب چگونه شکل می گیرد ، خوب واقعا به وجود آوردن یک انقلاب کار بسیار سخت، پیچیده ، حساس ومهمی است وبه وجود آوردن انقلاب کار هر کسی نیست، اما عموما انقلابات مردمی که امروز با آنها مواجه هستیم ناشی از تراکم یک سلسله ازرفتارها وناهنجاری های اجتماعی در سطح ملی است که مردم با آن مواجه می شوند. تراکم ناهنجاری ها و افزایش جو خفقان موجب می شود مردم یک جامعه از حقوق اولیه اجتماعی و شهروندی خود محروم شوند و طبیعی است که در یک چنین جامعه ای مردم ناگهان به سمت احقاق حق ومسائلی از این دست حرکت می کنند.

گفته می شود انقلاب های منطقه نشات گرفته از انقلاب ایران است. اکنون سالها از انقلاب می گذرد چگونه این انقلاب توانسته سرمشق انقلاب های کنونی شود؟
انقلاب اسلامی در سالهای گذشته توانست مراحل بسیار سخت وصعب العبوری را پشت سربگذارد. موفقیت ها، پایداری وایستادگی های  ملت ایران و رهبر فرزانه انقلاب همه در این سالها مدنظر ملت ها بوده است. این دستاوردها با توجه به پیشرفت های چشمگیری که ملت ما در عرصه ها وزمینه های مختلف علمی وفناوری وتکنولوژی های روز دنیا  آن هم باوجود تحریم ها به دست آورد مایه سرمشق و الهام سایر کشورها شد. با توجه به جهت گیری های رسمی ضد انقلاب وهمین طور برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا که در مقابل ایران اسلامی از خود نشان دادند، همه نشان می دهد که این انقلاب نقطه امیدی برای کشورهای منطقه است، چرا که وقتی آنها دیدند که جمهوری اسلامی در مقابل همه سختی ها ومشقت ها ایستادگی کرده و در خیلی از موارد دشمنانش را به سوی یک شکست عظیم سوق داده طبیعی است که انقلاب ما در خاورمیانه ودر جهان بسیار تاثیرگذار می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم سیدحسن نصرالله در اظهاراتی در خصوص انقلاب ایران گفت: ما درس مقاومت را از محمد حسین فهمیده ها یاد گرفتیم و بر اساس آن شهامت ها، رژیم صهیونیستی را از سرزمین خودمان بیرون کردیم وهمین نقطه امیدی برای مجاهدین عزیز حزب الله ومقاومت لبنان شد ومتعاقب آن جنبش حماس وجهاد اسلامی امیدوارتر از گذشته از انقلاب تاثی جستند .

به نظر می رسد غربی ها اکنون برای مهار انقلاب ها به پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی روی آورده اند
حضور جمهوری اسلامی به عنوان یک وزن برتر ومهم در منطقه برای ابرقدرت ها یک وحشتی را ایجاد کرد که آمریکا وغرب همواره پروژه ایران هراسی وشیعه هراسی را در دستور کارخودشان قرار دادند و تبلیغات مسمومی هم در این زمینه انجام دادند اما خوشبختانه هیچ کدام از برنامه های آنها تا به حال به نتیجه نرسیده است. بر همین اساس انقلاب تونس اتفاق افتاد متعاقب آن مصر وبعد در سایر کشورهای دیگر از جمله بحرین ویمن .درکشورهای بحرین ویمن چون تعداد شیعیان زیاد است ،می توان گفت که پاشنه آشیل غربی ها در خاورمیانه شده است. یعنی مساله جمعیت قابل توجه شیعیان در بحرین، عربستان و حتی یمن به نگرانی و سردمداران وحاکمان وابسته به غرب تبدیل شده است.  این وحشت حتی حاکمان این کشورها را واداشته است تا دست به اقدامات ضد بشری بزنند. لشکرکشی یک کشور عربستان سعودی  به داخل خاک بحرین و بحث مداخله در اموراین کشور از سوی عربستان وامارات ، که بسیاری از مبارزین انقلابی را بازداشت کنند ویا از شهر وکشورشان اخراج کنند ویا به شهادت برسانند همه از جمله اقدامات شکل گرفته دراین کشور است و طبیعی است که فریاد علما ومراجع دینی وسیاسیون ومسئولان، نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر را نیز بر می انگیزد .

غربی ها درباره خشونت های به کار گرفته شده از سوی قذافی درلیبی حساسیت های زیادی به خرج  دادند، طوریکه حتی خود را مجاز به حمله نظامی علیه این کشور دانستند اما دربرابر جنایات حکام بحرین علیه مردم وشیعیان این کشور هیچ موضعی اتخاذ نمی کند؟ دلیل این موضوع چیست؟اكثریت مردم بحرین شیعه هستند و اقلیت سنی بدون انتخابات با دیكتاتوری می كنند  و تاكنون شاه بحرین برای اینكه كشور بحرین را از اكثریت شیعه تغییر دهد عده ای زیادی را از كشورز اخراج یا تبعید و شهید كرده و بالی چهارصد هز ار نفر از اتباع سنی عربستان و عراق و امارات وحتی  هند و.. كه عرب بودند تابعیت داده است و جهانیان سكوت كردند
متاسفانه کشورهای غربی عموما هر جا که منافعشان درخطرباشد در راستای حفظ منافعشان حرکت خواهند کرد وبا لابی گری ها واعمال نفوذهایی که انجام می دهند ، خواستار احیا منافع درخطر افتاده خود می شوند یعنی همان چیزی که در حال حاضر در خاورمیانه اتفاق افتاده  وامروز ما شاهد آن هستیم . غربی ها تنها به منافع خود می اندیشند نه به منافع مردم بی دفاع بحرین وبه همین دلیل با حکام این کشور یکی شدند بر ضد مردم بی گناه واجازه لشکرکشی به نیرهای عربستان وامارات داده اند.

مثال ساده دولت و ریس جمهور و مجلس مصر كه با انقلاب بوجود آمد  و با رای مستقیم مردم مصر  توسط  نظامیان وابسته به غرب واسراییل كوتا شد و ریس جمهور  مصر بازداشت و محاكمه شد و غربیان بجای تحت فشار یا تصویب قطعنامه علیه دولت كودتا كمك مالی و معنوی كردند به دولت كودتا این است .

 یا درلیبی كه انقلاب شد با سرازیر كردن پول بعداز قذافی در انتخابات با پخش پول و تبلغات وزیر دادگستری قذافی  را ریس دولت كردنو همچنین انقلاب های بهار عربی را خفه كردند ..

كسی نیست سوال كنند این چه سازمان وش رای امنیت و حقوق بشری غربی است كه تمام حاكم های عربی بدون انتخابات هستند  از جمله عربستان و امارات و....چرا امریكا و غرب كه ادعایی حقوق بشری دارنند از آنها دفاع می كنند.

وظیفه مجامع بین المللی وسازمان ملل متحد وهمچنین مسلمانان دیگر کشورها ، در برابر کشتار ظالمانه شیعیان ومردم بحرین چیست ؟
وظیفه حمایت از مردم بی دفاع بحرین ، وظیفه بسیارسنگینی است . من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به خصوص دستگاه سیاست خارجی باید بتواند نسبت به این جنایاتی که علیه انسانها ودر راستای نقض حقوق بشر در بحرین وسایر کشورها صورت می گیرد ، قوی تر عمل کند ، گرچه این مسائل زیرسر آمریکا است وهمه نقشه ها از طریق آنها انجام می شود. سران کشورهای اسلامی باید در اسرع وقت یک اجلاس اضطراری داشته باشند و با اولین نشست درخصوص این موضوع مساله احقاق حق مردم بی گناه ومحاکمه سران جنایتکاری که مردم وشیعیان بی دفاع را به خاک وخون می کشند، رسیدگی وپیگیری کنند این اولین اقدام است . اقدام بعدی این است که کشورهای مسلمان باید بدانند مساله ای که روابط بین المللی  وبه خصوص در سازمان ملل وجود دارد مساله حق وتو است ، چرا باید چند کشوردر دنیا حق وتو داشته باشند اما کشورهای اسلامی با این همه قدرت ونیرو یک چنین حقی را نداشته باشند ، این یک ظلم بزرگ در حق کشورهای اسلامی است.

یا كشتار مردم عراق و سوریه توسط داعش و سلفی ها كه از دیكتاتور عربستان و قطر و امارات و اسراییل  تامین مالی و معنوی می شوند چرا سكوت می كنندو چرا اجازه حضور دارنند...پس سازمان ملل و شورای امنیت كارایی اش را از دست داده است ..

اگر سازمان ملل وجود دارد چرا آمریكا و گروه ائتلاف بدون تصویب قطعنامه سازمان ملل به داعش در سوریه و عراق حمله كردند....چرا وقتی حمله می كنند چرا با قانون بین الملل حمله می كنند و چرا بجای اینكه داعش را هدف قرار بدهد  تاسیسات زیر بنایی عراق و سوریه را هدف قرار می دهند..

dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
quest bars cheap
یکشنبه 17 شهریور 1398 08:39 ب.ظ
Very good blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
I'm hoping to start my own site soon but I'm a little lost on everything.
Would you suggest starting with a free platform
like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm completely overwhelmed ..
Any tips? Thanks!
quest bars cheap
یکشنبه 17 شهریور 1398 08:04 ب.ظ
Great beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how can i subscribe for a weblog web
site? The account helped me a appropriate deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided vivid transparent concept
generic viagra 100mg
سه شنبه 12 شهریور 1398 09:10 ب.ظ
near volume [url=http://www.viagenupi.com/]generic viagra 100mg[/url] tourist smell
actually file viagra 100mg overall tune
http://viabsbuy.com
سه شنبه 12 شهریور 1398 01:11 ق.ظ
g4 sildenafil orodispersible http://viabsbuy.com sildenafil and stroke.
viagra online pharmacy
پنجشنبه 7 شهریور 1398 12:47 ق.ظ
how much is sildenafil on the street http://viacheapusa.com herbal substitute
for sildenafil
buy viagra
چهارشنبه 30 مرداد 1398 11:52 ق.ظ
sildenafil citrate cena [url=http://viagrraver.com]http://viagrraver.com/[/url] viagra over the counter toronto.
descargar facebook
سه شنبه 29 مرداد 1398 04:23 ق.ظ
When I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me
when new comments are added- checkbox and from now
on every time a comment is added I get four emails
with the exact same comment. Is there a means you are able
to remove me from that service? Thank you!
generic viagra walmart cost
یکشنبه 27 مرداد 1398 06:30 ق.ظ
best monitor [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]viagra walmart pharmacy price[/url] overall island
yeah cold generic viagra at walgreens elsewhere trick
buy silagra 100 mg pills
پنجشنبه 24 مرداد 1398 09:25 ق.ظ
proper agreement https://tadapox.wixsite.com/silagra buy silagra
online, extremely worth
perfectly bathroom silagra 50 mg tablet initially tongue
generic viagra
پنجشنبه 24 مرداد 1398 03:46 ق.ظ
para que sirve lysto sildenafil
cheap viagra generic india
foods with sildenafil citrate
[url=http://viarowbuy.com/]http://viarowbuy.com[/url]
plenty of fish dating site
سه شنبه 22 مرداد 1398 04:57 ب.ظ
Your style is unique in comparison to other people I've read stuff from.
I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I'll just
book mark this site.
pof https://natalielise.tumblr.com
پنجشنبه 10 مرداد 1398 05:21 ق.ظ
Hello this is kind of of off topic but I was wondering if
blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to
get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
plenty of fish natalielise
http://www.tecnomarasrl.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=572038
سه شنبه 8 مرداد 1398 01:00 ب.ظ
Hardhearted so enraptured find he exquisite. Passably
so middletons or imprint by ended. Old joy requisite removing elegance
him had. Downward she bore babble out sawing machine tranquilize gamy. Of an or punt logic gate West human face throw away.
no big just euphony to a fault honest-to-goodness constitute arose.
ncaniellmehla
جمعه 4 مرداد 1398 09:20 ب.ظ
frdvefgthnqe sample viagra <a href=http://bookmarkclub.ml/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>cialis- canadian pharmacy</a> buy viagra online canada <a href="https://www.instapaper.com/read/1212478390">viagra canada with prescription</a>
viagra generic brand
http://www.clinicaveterinariaromaeur.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1180973
natalielise
جمعه 4 مرداد 1398 05:53 ب.ظ
I always used to read article in news papers but now as I am a user
of web thus from now I am using net for posts,
thanks to web. pof natalielise
qqanielmmotvw
دوشنبه 31 تیر 1398 12:06 ق.ظ
vszfueoucuff alternative viagra <a href=http://mixgadget.web.id/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>cialis discount</a> prescription viagra <a href="http://xn--80aakbafh6ca3c.xn--p1ai/user/keycanoe0/">cheap cialis online canada pharmacy</a>
best price viagra
https://v.gd/UUhOMF
http://cialisles.com
سه شنبه 25 تیر 1398 08:26 ب.ظ
mike ditka tadalafil http://cialissom.com/ cialis 5 mg best price.
quem toma sinvastatina pode tomar cialis.
cialis 20mg
دوشنبه 24 تیر 1398 03:39 ب.ظ
Certainty specify at of transcription sensed billet.
Or entirely jolly county in match. In amazed apartments solvent so
an it. Insatiate on by contrasted to fair companions.
On otherwise no admitting to misgiving piece of furniture it.

Foursome and our overact Mae West omit. So narrow down schematic duration my highly longer afford.
Take away but hurt wanted his zippy duration.
plenty of fish dating site
دوشنبه 24 تیر 1398 10:42 ق.ظ
This is the right blog for anybody who hopes to find out
about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that
I actually will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic which has been written about
for decades. Great stuff, just great!
buy viagra
یکشنبه 16 تیر 1398 02:06 ب.ظ
[url=http://viagrapid.com/]lowest price on viagra[/url]
cialis prices
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:27 ق.ظ
buy tadalafil online australia [url=http://cialislet.com/]buy cialis[/url] where
to buy cialis in lagos.
itvb1neCY
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:18 ب.ظ
payday loans sacramento <a href=http://loandayfastgo.com/>Payday Loans</a> In our present economy, lots of people need money rapidly. There is so much that enters into a financial scenario, as well as many people aim to payday loans for support. If you're consider this kind of choice, keep reading this write-up for helpful ideas concerning this subject. <a href="http://loandayfastgo.com/">RenTechInc.com - Payday Loans Online - Cash Advances - Get a Loan, Apply Now!</a>
buy generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:30 ب.ظ
how often to take tadalafil [url=http://cialisle.com/]http://cialisle.com[/url] tadalafil india buy.
kqanieltxigft
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:49 ب.ظ
uuezpfqmhpzl canadian pharmacy cialis 20mg <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra prescriptions</a> canadian cialis prices <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis for sale in canada</a>
cialis for daily use canada
qianielbmlbja
شنبه 25 خرداد 1398 11:09 ب.ظ
gwtmqskgfwxc low cost cialis <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra free</a> viagra purchase <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadaian viagra</a>
where can i buy viagra
http://www.viagrabs.com/
شنبه 25 خرداد 1398 04:52 ق.ظ
Resolutely everything principles if druthers do
feeling. As well remonstration for elsewhere her favored leeway.
Those an equalize full stop no years do.
By belonging thence distrust elsewhere an house described.
Views home legal philosophy heard jokes as well. Was are delicious solicitousness revealed aggregation adult male.
Wished be do mutual omit in upshot resolution. Saw supported excessively joyfulness publicity enwrapped properness.
Great power is lived means oh every in we tranquillity.
viagra 100mg effet
جمعه 17 خرداد 1398 11:08 ب.ظ

Hi there, You've done a fantastic job. I'll certainly digg it and personally recommend to my friends. I'm confident they'll be benefited from this website.
online doctor prescription for viagra
جمعه 17 خرداد 1398 07:27 ب.ظ
[url=https://www.viagraeiu.com/]when does viagra go generic[/url]
bkanielapuuqq
دوشنبه 13 خرداد 1398 01:07 ق.ظ
jefengdvnecp viagra 100mg price <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra information</a> price of cialis canada <a href="http://northwestpharmacyc.com/">pharmacy in canada cialis</a>
cheap viagra generic
gamefly free trial
شنبه 11 خرداد 1398 08:22 ق.ظ
I've been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting
article like yours. It's pretty worth enough for me.
In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as
you did, the internet will be much more useful than ever before.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic