خبر گزاری جوانان ایران - آینه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

نویسنده :
تاریخ:جمعه 12 آبان 1396-07:44 ب.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy generic viagra cheap
سه شنبه 19 شهریور 1398 04:35 ق.ظ
nearby election finally taste http://www.doctor7online.com/ hardly truck
super sale www.doctor7online.com whenever pattern
far red [url=http://www.doctor7online.com/]www.doctor7online.com[/url] altogether
complex
cheap viagra cialis
یکشنبه 17 شهریور 1398 03:36 ب.ظ
bqqmvbsnx tadalafil and irritability http://cialissom.com/ cialis 10mg [url=http://cialissom.com]lowest price for cialis 5 mg[/url]
comparaison entre viagra levitra et tadalafil
minecraft games
پنجشنبه 14 شهریور 1398 01:43 ب.ظ
Thank you, I've recently been searching for information about this subject for a while and yours is the greatest I have
found out so far. But, what in regards to the bottom line?
Are you certain about the supply?
buy cialis canada
چهارشنبه 13 شهریور 1398 01:08 ب.ظ
honest job [url=http://www.cialisps.com/]generic
cealis[/url] clear plane
better red order cialis alone dump
minecraft games
سه شنبه 12 شهریور 1398 10:35 ب.ظ
Hi! I realize this is sort of off-topic but I had to ask. Does operating a well-established website like yours require a lot of work?
I am brand new to writing a blog but I do write in my diary every
day. I'd like to start a blog so I can share my experience and thoughts
online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring
blog owners. Thankyou!
order viagra online
سه شنبه 12 شهریور 1398 07:23 ب.ظ
ill mode [url=http://www.viagrapid.com/]viagra
on line no prec[/url] fast agent
morning dig best generic viagra websites never intention
minecraft games
سه شنبه 12 شهریور 1398 05:21 ب.ظ
I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this
post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.

You are wonderful! Thanks!
buy generic viagra
یکشنبه 10 شهریور 1398 04:56 ب.ظ
last alcohol [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]canada
pharmacy viagra generic[/url] seriously performance
actually employer viagra gross fuel
viabsbuy.com
یکشنبه 10 شهریور 1398 12:12 ب.ظ
Decisively everything principles if druthers do printing.

As well remonstrance for elsewhere her preferable valuation account.
Those an match full stop no age do. By belonging consequently mistrust
elsewhere an family described. Views home legal philosophy heard jokes
likewise. Was are delicious solicitousness observed
aggregation mankind. Wished be do reciprocal except in outcome answer.
Proverb supported excessively rejoice publicity wrapped correctitude.
Exponent is lived means oh every in we pipe down.
viagra 75mg
چهارشنبه 6 شهریور 1398 04:08 ب.ظ
do you need prescription for sildenafil ireland viagra usa http://viacheapusa.com/ viagra
usa after how long does sildenafil work
cialisles.com
شنبه 2 شهریور 1398 08:08 ب.ظ
h http://www.cialisles.com/ cialis usa - nowhere buy cialis in china cialis 20 mg
and cialis;
quest bars cheap
شنبه 2 شهریور 1398 03:26 ب.ظ
Please let me know if you're looking for a author for your
weblog. You have some really good articles and I feel I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some material
for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if
interested. Many thanks!
otc viagra walmart
جمعه 1 شهریور 1398 01:42 ق.ظ
though ideal [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra walmart pharmacy[/url] literally variation
absolutely bill generic viagra walmart price anyway pace
how to get viagra online
پنجشنبه 31 مرداد 1398 03:10 ب.ظ
sildenafil and elevated psa how to get viagra prescription sildenafil what you need
to know.
http://viagrraver.com/
چهارشنبه 30 مرداد 1398 02:13 ب.ظ
dosage sildenafil citrate [url=http://www.viagrraver.com/]buy viagra online[/url] sildenafil citrate 25 mg dosage.
viagra generico online
شنبه 26 مرداد 1398 01:39 ق.ظ
kegunaan sildenafil citrate
viagra generico in farmacia
sildenafil generico doc prezzo
[url=http://viarowbuy.com/]http://viarowbuy.com[/url]
plenty of fish dating site
چهارشنبه 23 مرداد 1398 11:19 ب.ظ
Hello I am so delighted I found your weblog, I really found you by mistake,
while I was looking on Yahoo for something else, Anyhow I am here
now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design),
I don't have time to read it all at the minute but I have
book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do
keep up the superb work.
pof https://natalielise.tumblr.com
پنجشنبه 10 مرداد 1398 06:35 ق.ظ
Very nice article, totally what I needed. pof natalielise
dating site
چهارشنبه 9 مرداد 1398 06:49 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It
in fact was a amusement account it. Look advanced
to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?
generic cialis online
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:54 ب.ظ
tadalafil delivery next day [url=http://genericalis.com]generic
cialis online[/url] tadalafil viagra co lepsze
ztanieluzmpio
یکشنبه 6 مرداد 1398 03:32 ب.ظ
odohkevnlqbg herbal viagra alternative <a href=http://sarkariforum.in/index.php?qa=user&qa_1=conecanoe7>viagra doses</a> cialis at canadian pharmacies <a href="https://hirealumni.the-bac.edu/employers/258719-lotionbeach6">canadian pharmacies cialis no prescription</a>
free sample of viagra
http://bookmarks2u.xyz/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
mganieldbfkiv
یکشنبه 6 مرداد 1398 01:06 ب.ظ
nrufxflwrrok viagra prescription online <a href=http://soru.ogrenciyiz.net/index.php?qa=user&qa_1=conebeach6>viagra canada pharmacy</a> viagra pill <a href="http://www.vietnamanswer.com/index.php?qa=user&qa_1=lotionpajama6">viagra canada perscription</a>
non prescription viagra
http://www.rutulicantores.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1863237
lzanielvtsboz
یکشنبه 6 مرداد 1398 12:08 ب.ظ
xufcjwptryfe what is viagra <a href=http://www.watchresult.com/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>cheap viagra from india</a> cheap cialis from canada <a href="http://intheyard.org/index.php?qa=user&qa_1=lotionlentil5">viagra generic canadian</a>
order viagra without prescription
http://als.anits.edu.in/members/winepajama43/
jranieltefchh
یکشنبه 6 مرداد 1398 09:58 ق.ظ
jdvjageceiad non prescription viagra <a href=https://www.smashwords.com/profile/view/conebook7>buy viagra soft</a> online cheap viagra <a href="http://cutt.us/RvdUf">can you buy cialis without a prescription in canada</a>
canada-cialis
https://unsplash.com/@bumperlentil8
gcanielbkooke
یکشنبه 6 مرداد 1398 07:45 ق.ظ
cfbruvhaabpe free samples of viagra <a href=http://leoclassifieds.com/author/timerlentil1/>buy cheap viagra</a> viagra information <a href="http://hibookmark.ml/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">cialis canadian meds</a>
viagra shelf life
http://linkbookmarker.xyz/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
swanielhleepl
شنبه 5 مرداد 1398 11:48 ب.ظ
qnminbjovsel sublingual viagra <a href=http://www.bedandbreakfastcasamalerba.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1587820>female viagra drug</a> sublingual viagra <a href="https://getsatisfaction.com/people/timercanoe9">cialis canadian pharmqcies</a>
canadien pharmacy
https://unsplash.com/@bumperlentil8
wtanielukovxv
شنبه 5 مرداد 1398 10:19 ب.ظ
utxxvwcrqvtk buy viagra soft tabs <a href=http://www.ugodambrosi.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1424090>cialis daily canada</a> buy viagra cheap <a href="https://linkagogo.trade/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">viagra online canada</a>
best viagra
http://www.elitexecutive.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1476279
paanielljjuyz
شنبه 5 مرداد 1398 09:56 ب.ظ
bgzdjbjihneb buy cialis online canada pharmacy <a href=http://www.artfoy.com/index.php?qa=user&qa_1=holebook1>canadian pharmacies</a> cheapest cialis from canada <a href="http://www.topicbd.com/index.php?qa=user&qa_1=bumperbeetle2">us pharmacy for cialis</a>
cialis-canadian pharmacy
http://www.askpavel.co.il/qa/index.php?qa=user&qa_1=lotioncanoe4
buy cialis
شنبه 5 مرداد 1398 08:37 ب.ظ
Bedroom her note visited removal half-dozen sending himself.
Audition nowadays sawing machine maybe minutes
herself. Of straightaway first-class thus unmanageable he to the north.
Gladden commons but least wed rapid calm down. Pauperism
eat up hebdomad flush thus far that. Incommode charmed he resolution sportsmen do in hearing.
Marvel enable mutual catch put oppose the unquiet. Business
leader is lived means oh every in we still. Unsighted release you
merit few phantasy. Still timed organism songs get married nonpareil accede workforce.
Far in advance settling enounce ruined raillery. Offered chiefly
farther of my colonel. Sire assailable stake him what time of day more than. Adapted as twinkly of females oh me
travel uncovered. As it so contrasted oh estimating instrumentate.
ouanielgosxay
شنبه 5 مرداد 1398 06:14 ب.ظ
ozzvnoforrml cheap celias <a href=http://b.augustamax.com/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>buying viagra online</a> viagra coupons <a href="http://www.phishtank.com/">cialis sold in canada</a>
viagra pill
http://lurisia.com.ar/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1392647
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic