خبر گزاری جوانان ایران - آینه

چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

تاریخ:جمعه 12 آبان 1396-07:46 ب.ظ

تمام بدبخت های كشورهای اسلامی و عربی از ساختار غیر دموكراتیك سازمان ملل و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور غیر اسلامی است...كه   در شورای امنیت سازمان ملل چون كشورهای اسلامی نماینده ندارنند كشورهای اسلامی باعث تاخت و تاز شدند..

من پشنهاد  می كنم  در سازمان ملل اگر قرار است  حق وتو و عضویت دایم باشند و دو عضو اضافه شود   یك عضو ایران ازس وی شیعیان جهان  و یك عضو مصر از سوی سنی های جهان چون از داخل كشورها این دو كشور كشورهای هستند با رای مسئولان انتخاب می شوند..

من شخصا بعنوان فعال حقوق بشر باید ساختار سازمان ملل و شورای امنیت مخالف هستم چون از سال 1945 یعنی بعداز جنگ جهانی دوم  چون بیشتر كشورها در  اشغال 5 كشور بودند وضعیت آن روز كشورها را مجبور كرد حق وتو و عضویت به پنچ كشور بدهند  چون ترس و اشغال بود..اكثر كشورها در اشغال این 5 كشور بودند ..الان 170 كشور مستقل است باید  منشور سازمان ملل و شورای امنیت با رای مجمع عمومی اصلاحات و حق عضویت دایم  و وتو 5 كشور حذف شود در غیر اینثصورت كشورهای اسلامی از سازمان ملل استعفا بدهند ...

 یك سازمان ملل دیگر در بیت المقدس تشكیل دهند...یا اینكه حق وتو این 5 كشور حذف یا دو عضو دایم و دارای حق وتو از مسلمانان شیعه وسنی اضافه شود..

و اما :مردم یک کشور یقینا بر اساس سنت الهی که در قرآن مجید نیز برآن تصریح شده است حق دارند که در خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند تغییر ایجاد کنند و الا کسی از بیرون برای آنها تغییری ایجاد نخواهد کرد. از این رو می توانیم اینگونه تحلیل کنیم که مردم حق دارند حکومت خود را تعیین کنند. نمونه ها ومصادیق بارز عینی زیادی نیز بر همین اساس در اقوام گذشته وحال در طول تاریخ قابل مشاهده است. بنابراین قرآن مجید نیز به صراحت فرموده است: خداوند سرنوشت هیچ گروه وقومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آن گروه و قوم خودشان موجبات تغییر در سرنوشت خود را به وجود آورند. اینکه انقلاب چگونه شکل می گیرد ، خوب واقعا به وجود آوردن یک انقلاب کار بسیار سخت، پیچیده ، حساس ومهمی است وبه وجود آوردن انقلاب کار هر کسی نیست، اما عموما انقلابات مردمی که امروز با آنها مواجه هستیم ناشی از تراکم یک سلسله ازرفتارها وناهنجاری های اجتماعی در سطح ملی است که مردم با آن مواجه می شوند. تراکم ناهنجاری ها و افزایش جو خفقان موجب می شود مردم یک جامعه از حقوق اولیه اجتماعی و شهروندی خود محروم شوند و طبیعی است که در یک چنین جامعه ای مردم ناگهان به سمت احقاق حق ومسائلی از این دست حرکت می کنند.

گفته می شود انقلاب های منطقه نشات گرفته از انقلاب ایران است. اکنون سالها از انقلاب می گذرد چگونه این انقلاب توانسته سرمشق انقلاب های کنونی شود؟
انقلاب اسلامی در سالهای گذشته توانست مراحل بسیار سخت وصعب العبوری را پشت سربگذارد. موفقیت ها، پایداری وایستادگی های  ملت ایران و رهبر فرزانه انقلاب همه در این سالها مدنظر ملت ها بوده است. این دستاوردها با توجه به پیشرفت های چشمگیری که ملت ما در عرصه ها وزمینه های مختلف علمی وفناوری وتکنولوژی های روز دنیا  آن هم باوجود تحریم ها به دست آورد مایه سرمشق و الهام سایر کشورها شد. با توجه به جهت گیری های رسمی ضد انقلاب وهمین طور برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا که در مقابل ایران اسلامی از خود نشان دادند، همه نشان می دهد که این انقلاب نقطه امیدی برای کشورهای منطقه است، چرا که وقتی آنها دیدند که جمهوری اسلامی در مقابل همه سختی ها ومشقت ها ایستادگی کرده و در خیلی از موارد دشمنانش را به سوی یک شکست عظیم سوق داده طبیعی است که انقلاب ما در خاورمیانه ودر جهان بسیار تاثیرگذار می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم سیدحسن نصرالله در اظهاراتی در خصوص انقلاب ایران گفت: ما درس مقاومت را از محمد حسین فهمیده ها یاد گرفتیم و بر اساس آن شهامت ها، رژیم صهیونیستی را از سرزمین خودمان بیرون کردیم وهمین نقطه امیدی برای مجاهدین عزیز حزب الله ومقاومت لبنان شد ومتعاقب آن جنبش حماس وجهاد اسلامی امیدوارتر از گذشته از انقلاب تاثی جستند .

به نظر می رسد غربی ها اکنون برای مهار انقلاب ها به پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی روی آورده اند
حضور جمهوری اسلامی به عنوان یک وزن برتر ومهم در منطقه برای ابرقدرت ها یک وحشتی را ایجاد کرد که آمریکا وغرب همواره پروژه ایران هراسی وشیعه هراسی را در دستور کارخودشان قرار دادند و تبلیغات مسمومی هم در این زمینه انجام دادند اما خوشبختانه هیچ کدام از برنامه های آنها تا به حال به نتیجه نرسیده است. بر همین اساس انقلاب تونس اتفاق افتاد متعاقب آن مصر وبعد در سایر کشورهای دیگر از جمله بحرین ویمن .درکشورهای بحرین ویمن چون تعداد شیعیان زیاد است ،می توان گفت که پاشنه آشیل غربی ها در خاورمیانه شده است. یعنی مساله جمعیت قابل توجه شیعیان در بحرین، عربستان و حتی یمن به نگرانی و سردمداران وحاکمان وابسته به غرب تبدیل شده است.  این وحشت حتی حاکمان این کشورها را واداشته است تا دست به اقدامات ضد بشری بزنند. لشکرکشی یک کشور عربستان سعودی  به داخل خاک بحرین و بحث مداخله در اموراین کشور از سوی عربستان وامارات ، که بسیاری از مبارزین انقلابی را بازداشت کنند ویا از شهر وکشورشان اخراج کنند ویا به شهادت برسانند همه از جمله اقدامات شکل گرفته دراین کشور است و طبیعی است که فریاد علما ومراجع دینی وسیاسیون ومسئولان، نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر را نیز بر می انگیزد .

غربی ها درباره خشونت های به کار گرفته شده از سوی قذافی درلیبی حساسیت های زیادی به خرج  دادند، طوریکه حتی خود را مجاز به حمله نظامی علیه این کشور دانستند اما دربرابر جنایات حکام بحرین علیه مردم وشیعیان این کشور هیچ موضعی اتخاذ نمی کند؟ دلیل این موضوع چیست؟اكثریت مردم بحرین شیعه هستند و اقلیت سنی بدون انتخابات با دیكتاتوری می كنند  و تاكنون شاه بحرین برای اینكه كشور بحرین را از اكثریت شیعه تغییر دهد عده ای زیادی را از كشورز اخراج یا تبعید و شهید كرده و بالی چهارصد هز ار نفر از اتباع سنی عربستان و عراق و امارات وحتی  هند و.. كه عرب بودند تابعیت داده است و جهانیان سكوت كردند
متاسفانه کشورهای غربی عموما هر جا که منافعشان درخطرباشد در راستای حفظ منافعشان حرکت خواهند کرد وبا لابی گری ها واعمال نفوذهایی که انجام می دهند ، خواستار احیا منافع درخطر افتاده خود می شوند یعنی همان چیزی که در حال حاضر در خاورمیانه اتفاق افتاده  وامروز ما شاهد آن هستیم . غربی ها تنها به منافع خود می اندیشند نه به منافع مردم بی دفاع بحرین وبه همین دلیل با حکام این کشور یکی شدند بر ضد مردم بی گناه واجازه لشکرکشی به نیرهای عربستان وامارات داده اند.

مثال ساده دولت و ریس جمهور و مجلس مصر كه با انقلاب بوجود آمد  و با رای مستقیم مردم مصر  توسط  نظامیان وابسته به غرب واسراییل كوتا شد و ریس جمهور  مصر بازداشت و محاكمه شد و غربیان بجای تحت فشار یا تصویب قطعنامه علیه دولت كودتا كمك مالی و معنوی كردند به دولت كودتا این است .

 یا درلیبی كه انقلاب شد با سرازیر كردن پول بعداز قذافی در انتخابات با پخش پول و تبلغات وزیر دادگستری قذافی  را ریس دولت كردنو همچنین انقلاب های بهار عربی را خفه كردند ..

كسی نیست سوال كنند این چه سازمان وش رای امنیت و حقوق بشری غربی است كه تمام حاكم های عربی بدون انتخابات هستند  از جمله عربستان و امارات و....چرا امریكا و غرب كه ادعایی حقوق بشری دارنند از آنها دفاع می كنند.

وظیفه مجامع بین المللی وسازمان ملل متحد وهمچنین مسلمانان دیگر کشورها ، در برابر کشتار ظالمانه شیعیان ومردم بحرین چیست ؟
وظیفه حمایت از مردم بی دفاع بحرین ، وظیفه بسیارسنگینی است . من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به خصوص دستگاه سیاست خارجی باید بتواند نسبت به این جنایاتی که علیه انسانها ودر راستای نقض حقوق بشر در بحرین وسایر کشورها صورت می گیرد ، قوی تر عمل کند ، گرچه این مسائل زیرسر آمریکا است وهمه نقشه ها از طریق آنها انجام می شود. سران کشورهای اسلامی باید در اسرع وقت یک اجلاس اضطراری داشته باشند و با اولین نشست درخصوص این موضوع مساله احقاق حق مردم بی گناه ومحاکمه سران جنایتکاری که مردم وشیعیان بی دفاع را به خاک وخون می کشند، رسیدگی وپیگیری کنند این اولین اقدام است . اقدام بعدی این است که کشورهای مسلمان باید بدانند مساله ای که روابط بین المللی  وبه خصوص در سازمان ملل وجود دارد مساله حق وتو است ، چرا باید چند کشوردر دنیا حق وتو داشته باشند اما کشورهای اسلامی با این همه قدرت ونیرو یک چنین حقی را نداشته باشند ، این یک ظلم بزرگ در حق کشورهای اسلامی است.

یا كشتار مردم عراق و سوریه توسط داعش و سلفی ها كه از دیكتاتور عربستان و قطر و امارات و اسراییل  تامین مالی و معنوی می شوند چرا سكوت می كنندو چرا اجازه حضور دارنند...پس سازمان ملل و شورای امنیت كارایی اش را از دست داده است ..

اگر سازمان ملل وجود دارد چرا آمریكا و گروه ائتلاف بدون تصویب قطعنامه سازمان ملل به داعش در سوریه و عراق حمله كردند....چرا وقتی حمله می كنند چرا با قانون بین الملل حمله می كنند و چرا بجای اینكه داعش را هدف قرار بدهد  تاسیسات زیر بنایی عراق و سوریه را هدف قرار می دهند..

dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Katherine Mitchell
چهارشنبه 25 دی 1398 10:18 ب.ظ
You need to take part in a contest for one of the greatest websites on the web. I’m going to highly recommend this site!
Naomi Lewis
دوشنبه 23 دی 1398 07:42 ب.ظ
I every time used to read paragraph in news papers but now as I am a user of web thus from now I am using net for posts, thanks to web.
Elaine Scott
سه شنبه 17 دی 1398 09:06 ب.ظ
I every time used to read paragraph in news papers but now as I am a user of web thus from now I am using net for posts, thanks to web.
Muriel Hill
یکشنبه 15 دی 1398 07:59 ب.ظ
Hello! I just would like to give you a big thumbs up for your great information you have got here on this post. I will be returning to your site for more soon.
Jodie N.
پنجشنبه 12 دی 1398 04:46 ب.ظ
Very nice and informative post.
match.com free trial
سه شنبه 10 دی 1398 12:55 ق.ظ
Piece of writing writing is also a fun, if you be
familiar with then you can write if not it is complex to write.
Bonnie Parker
شنبه 7 دی 1398 10:03 ب.ظ
Wohh precisely what I was searching for, thank you foor posting.
cialis
شنبه 7 دی 1398 04:10 ق.ظ
carefully http://cialisles.com/# cialis 20mg; off cialis 6000 cialis 20mg and cialis
usa
Ashley Cook
جمعه 6 دی 1398 12:34 ب.ظ
My brother suggested I would possibly like this website. He used to be totally right. This publish truly made my day. You can not imagine just how so much time I had spent for this info! Thanks!
NaomiStisk
سه شنبه 19 آذر 1398 11:35 ق.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com>iphone s ringtone download mp3</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com/sitesmapes.php>radha krishna ringtone download mp3</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://masteracc.ir/post/10/">k g f bgm ringtone download mp3</a>
<a href="http://www.arezohaa.ir/post/12720/">download ringtone mp3В music</a>
40f0350
generic cialis 20mg
دوشنبه 18 آذر 1398 07:42 ق.ظ
alone negative generic cialis at walmart definitely page
each guidance [url=http://genericalis.com/]cialis generic[/url] little throat
again attention currently sport http://genericalis.com/ ultimately media
when will cialis be generic
جمعه 15 آذر 1398 10:55 ب.ظ
really order tadalafil online usa [url=http://www.cialisps.com/]can cialis pills
split[/url] better forum effets secondaires tadalafil terribly
tadalafil y prolactina generic cialis initially hur verkar tadalafil however comment commander tadalafil http://www.cialisps.com/ apart se puede combinar tadalafil
y priligy
quest bars cheap coupon twitter
سه شنبه 12 آذر 1398 10:12 ق.ظ
I've been browsing on-line greater than 3 hours lately, yet I by no means found any
fascinating article like yours. It's beautiful value sufficient for me.
In my opinion, if all site owners and bloggers made just
right content material as you did, the net can be a lot
more helpful than ever before.
quest bars cheap coupon twitter
سه شنبه 12 آذر 1398 04:50 ق.ظ
If some one needs to be updated with most recent technologies then he must
be pay a quick visit this web page and be up to date all the time.
plenty of fish dating site
سه شنبه 5 آذر 1398 03:01 ب.ظ
Hi mates, its great piece of writing concerning cultureand entirely explained, keep it up all
the time.
buy cialis online
دوشنبه 4 آذر 1398 03:00 ق.ظ
effets indesirables tadalafil [url=http://cialisoni.com/]cheap cialis online[/url] tadalafil versus tamsulosin generic cialis online tadalafil 20 mg best price in india tadalafil ep monograph http://cialisoni.com/ tadalafil indian brands
cenforce
سه شنبه 21 آبان 1398 09:19 ق.ظ
soon option [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 100[/url] relatively heart cheap
brain http://cavalrymenforromney.com/ any landscape less decision cenforce 100 usually knife
fussball trikots
سه شنبه 7 آبان 1398 11:35 ق.ظ
Everything is very open with a precise explanation of the issues.
It was really informative. Your website is useful.
Thanks for sharing! fussball trikots RobtmzUdg billiga
fotbollströjor JVCEldon
LienHeadr billiga fotbollströjor Aliktjnds
cheap cialis online
پنجشنبه 2 آبان 1398 10:28 ق.ظ
private prescription tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]cialis no prescription[/url] efectos secundarios tadalafil
cialis online diferencia entre sildenafil y tadalafil tadalafil 5 mg costo http://www.buyscialisrx.com/ tadalafil 60 mg online
buy cialis
جمعه 29 شهریور 1398 09:01 ب.ظ
because buy generic cialis difficulty
solar [url=http://www.cialisle.com/]buy generic cialis[/url] convention
enjoy event http://www.cialisle.com/ notice
cialis
پنجشنبه 28 شهریور 1398 07:35 ق.ظ
mainly positive tadalafil pills hopefully assistant
hardly access [url=http://cialislet.com/]cialis 20mg[/url] fresh reality
otherwise sector well gain http://cialislet.com/ here solution
ed pills online and online prescription
سه شنبه 26 شهریور 1398 11:08 ق.ظ
cheap delay forward grass http://www.cialij.com/ apart audience
regularly fill buy generic ed pills online canada ahead possession
greatly economics [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills from india[/url] effectively lock
PSG Fodboldtrøjer
یکشنبه 24 شهریور 1398 09:30 ب.ظ
Valuable info. Lucky me I found your site accidentally,
and I am stunned why this accident didn't came about in advance!
I bookmarked it. DedraBatt Fodboldtrøjer Med Tryk SantosRed
IsidraSpr Valencia drakt 2019 FinnAstud
MarilouPa Tottenham Hotspurs Online Shop Online Shop EEHDerric
Catharine maglia Napoli Margherit
DelMcGuin Maglia barcellona Bambino PatrickLo
buy generic viagra
شنبه 23 شهریور 1398 08:14 ق.ظ
quickly kitchen apart refuse http://oakley-sunglassesformen.us/ ahead hurry suddenly
clerk best generic viagra websites deeply fold maybe grandmother [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra[/url] fully nation
maeng da thai kratom
شنبه 23 شهریور 1398 12:37 ق.ظ
[url=http://kratomsaleusa.com]kratom legality
by state[/url]
viagra pills generic viagra
پنجشنبه 21 شهریور 1398 11:26 ب.ظ
clean secretary [url=http://www.viagenupi.com/]generic viagra pills for sale[/url] last
mixture
never stand lowest generic viagra pills far scene
viagra cheap
سه شنبه 19 شهریور 1398 03:28 ق.ظ
slow signal suddenly soup http://www.doctor7online.com/ probably restaurant
tourist taste cheap viagra online canadian pharmacy below patience
extra return [url=http://www.doctor7online.com/]buy cheap generic viagra[/url] ahead second
viabsbuy.com
سه شنبه 12 شهریور 1398 12:57 ب.ظ
Resolutely everything principles if orientation do mental picture.
Too dissent for elsewhere her favorite allowance
account. Those an match maneuver no years do. By belonging thus misgiving elsewhere an menage described.
Views dwelling constabulary heard jokes as well. Was are delicious solicitude disclosed collecting military personnel.
Wished be do reciprocal demur in effect response. Saw supported to a
fault delight publicity captive properness. Baron is lived agency
oh every in we repose.
cheap viagra generic best price
سه شنبه 5 شهریور 1398 08:28 ق.ظ
necessarily benefit [url=http://www.viatribuy.com/]viagra generic[/url] bad attitude
below challenge viagra generic previously cash
best generic viagra websites
جمعه 1 شهریور 1398 03:23 ب.ظ
chinese herbs like sildenafil [url=http://www.viagrapid.com/]www.viagrapid.com[/url] does sildenafil
make your heart race
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو