خبر گزاری جوانان ایران - آینه

چرا کشورهای مسلمان حق وتو ندارند؟

نویسنده :
تاریخ:جمعه 12 آبان 1396-07:46 ب.ظ

تمام بدبخت های كشورهای اسلامی و عربی از ساختار غیر دموكراتیك سازمان ملل و حق وتو و عضویت دایم 5 كشور غیر اسلامی است...كه   در شورای امنیت سازمان ملل چون كشورهای اسلامی نماینده ندارنند كشورهای اسلامی باعث تاخت و تاز شدند..

من پشنهاد  می كنم  در سازمان ملل اگر قرار است  حق وتو و عضویت دایم باشند و دو عضو اضافه شود   یك عضو ایران ازس وی شیعیان جهان  و یك عضو مصر از سوی سنی های جهان چون از داخل كشورها این دو كشور كشورهای هستند با رای مسئولان انتخاب می شوند..

من شخصا بعنوان فعال حقوق بشر باید ساختار سازمان ملل و شورای امنیت مخالف هستم چون از سال 1945 یعنی بعداز جنگ جهانی دوم  چون بیشتر كشورها در  اشغال 5 كشور بودند وضعیت آن روز كشورها را مجبور كرد حق وتو و عضویت به پنچ كشور بدهند  چون ترس و اشغال بود..اكثر كشورها در اشغال این 5 كشور بودند ..الان 170 كشور مستقل است باید  منشور سازمان ملل و شورای امنیت با رای مجمع عمومی اصلاحات و حق عضویت دایم  و وتو 5 كشور حذف شود در غیر اینثصورت كشورهای اسلامی از سازمان ملل استعفا بدهند ...

 یك سازمان ملل دیگر در بیت المقدس تشكیل دهند...یا اینكه حق وتو این 5 كشور حذف یا دو عضو دایم و دارای حق وتو از مسلمانان شیعه وسنی اضافه شود..

و اما :مردم یک کشور یقینا بر اساس سنت الهی که در قرآن مجید نیز برآن تصریح شده است حق دارند که در خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند تغییر ایجاد کنند و الا کسی از بیرون برای آنها تغییری ایجاد نخواهد کرد. از این رو می توانیم اینگونه تحلیل کنیم که مردم حق دارند حکومت خود را تعیین کنند. نمونه ها ومصادیق بارز عینی زیادی نیز بر همین اساس در اقوام گذشته وحال در طول تاریخ قابل مشاهده است. بنابراین قرآن مجید نیز به صراحت فرموده است: خداوند سرنوشت هیچ گروه وقومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آن گروه و قوم خودشان موجبات تغییر در سرنوشت خود را به وجود آورند. اینکه انقلاب چگونه شکل می گیرد ، خوب واقعا به وجود آوردن یک انقلاب کار بسیار سخت، پیچیده ، حساس ومهمی است وبه وجود آوردن انقلاب کار هر کسی نیست، اما عموما انقلابات مردمی که امروز با آنها مواجه هستیم ناشی از تراکم یک سلسله ازرفتارها وناهنجاری های اجتماعی در سطح ملی است که مردم با آن مواجه می شوند. تراکم ناهنجاری ها و افزایش جو خفقان موجب می شود مردم یک جامعه از حقوق اولیه اجتماعی و شهروندی خود محروم شوند و طبیعی است که در یک چنین جامعه ای مردم ناگهان به سمت احقاق حق ومسائلی از این دست حرکت می کنند.

گفته می شود انقلاب های منطقه نشات گرفته از انقلاب ایران است. اکنون سالها از انقلاب می گذرد چگونه این انقلاب توانسته سرمشق انقلاب های کنونی شود؟
انقلاب اسلامی در سالهای گذشته توانست مراحل بسیار سخت وصعب العبوری را پشت سربگذارد. موفقیت ها، پایداری وایستادگی های  ملت ایران و رهبر فرزانه انقلاب همه در این سالها مدنظر ملت ها بوده است. این دستاوردها با توجه به پیشرفت های چشمگیری که ملت ما در عرصه ها وزمینه های مختلف علمی وفناوری وتکنولوژی های روز دنیا  آن هم باوجود تحریم ها به دست آورد مایه سرمشق و الهام سایر کشورها شد. با توجه به جهت گیری های رسمی ضد انقلاب وهمین طور برخی کشورهای غربی به خصوص آمریکا که در مقابل ایران اسلامی از خود نشان دادند، همه نشان می دهد که این انقلاب نقطه امیدی برای کشورهای منطقه است، چرا که وقتی آنها دیدند که جمهوری اسلامی در مقابل همه سختی ها ومشقت ها ایستادگی کرده و در خیلی از موارد دشمنانش را به سوی یک شکست عظیم سوق داده طبیعی است که انقلاب ما در خاورمیانه ودر جهان بسیار تاثیرگذار می شود. اگر بخواهیم مثالی بزنیم سیدحسن نصرالله در اظهاراتی در خصوص انقلاب ایران گفت: ما درس مقاومت را از محمد حسین فهمیده ها یاد گرفتیم و بر اساس آن شهامت ها، رژیم صهیونیستی را از سرزمین خودمان بیرون کردیم وهمین نقطه امیدی برای مجاهدین عزیز حزب الله ومقاومت لبنان شد ومتعاقب آن جنبش حماس وجهاد اسلامی امیدوارتر از گذشته از انقلاب تاثی جستند .

به نظر می رسد غربی ها اکنون برای مهار انقلاب ها به پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی روی آورده اند
حضور جمهوری اسلامی به عنوان یک وزن برتر ومهم در منطقه برای ابرقدرت ها یک وحشتی را ایجاد کرد که آمریکا وغرب همواره پروژه ایران هراسی وشیعه هراسی را در دستور کارخودشان قرار دادند و تبلیغات مسمومی هم در این زمینه انجام دادند اما خوشبختانه هیچ کدام از برنامه های آنها تا به حال به نتیجه نرسیده است. بر همین اساس انقلاب تونس اتفاق افتاد متعاقب آن مصر وبعد در سایر کشورهای دیگر از جمله بحرین ویمن .درکشورهای بحرین ویمن چون تعداد شیعیان زیاد است ،می توان گفت که پاشنه آشیل غربی ها در خاورمیانه شده است. یعنی مساله جمعیت قابل توجه شیعیان در بحرین، عربستان و حتی یمن به نگرانی و سردمداران وحاکمان وابسته به غرب تبدیل شده است.  این وحشت حتی حاکمان این کشورها را واداشته است تا دست به اقدامات ضد بشری بزنند. لشکرکشی یک کشور عربستان سعودی  به داخل خاک بحرین و بحث مداخله در اموراین کشور از سوی عربستان وامارات ، که بسیاری از مبارزین انقلابی را بازداشت کنند ویا از شهر وکشورشان اخراج کنند ویا به شهادت برسانند همه از جمله اقدامات شکل گرفته دراین کشور است و طبیعی است که فریاد علما ومراجع دینی وسیاسیون ومسئولان، نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر را نیز بر می انگیزد .

غربی ها درباره خشونت های به کار گرفته شده از سوی قذافی درلیبی حساسیت های زیادی به خرج  دادند، طوریکه حتی خود را مجاز به حمله نظامی علیه این کشور دانستند اما دربرابر جنایات حکام بحرین علیه مردم وشیعیان این کشور هیچ موضعی اتخاذ نمی کند؟ دلیل این موضوع چیست؟اكثریت مردم بحرین شیعه هستند و اقلیت سنی بدون انتخابات با دیكتاتوری می كنند  و تاكنون شاه بحرین برای اینكه كشور بحرین را از اكثریت شیعه تغییر دهد عده ای زیادی را از كشورز اخراج یا تبعید و شهید كرده و بالی چهارصد هز ار نفر از اتباع سنی عربستان و عراق و امارات وحتی  هند و.. كه عرب بودند تابعیت داده است و جهانیان سكوت كردند
متاسفانه کشورهای غربی عموما هر جا که منافعشان درخطرباشد در راستای حفظ منافعشان حرکت خواهند کرد وبا لابی گری ها واعمال نفوذهایی که انجام می دهند ، خواستار احیا منافع درخطر افتاده خود می شوند یعنی همان چیزی که در حال حاضر در خاورمیانه اتفاق افتاده  وامروز ما شاهد آن هستیم . غربی ها تنها به منافع خود می اندیشند نه به منافع مردم بی دفاع بحرین وبه همین دلیل با حکام این کشور یکی شدند بر ضد مردم بی گناه واجازه لشکرکشی به نیرهای عربستان وامارات داده اند.

مثال ساده دولت و ریس جمهور و مجلس مصر كه با انقلاب بوجود آمد  و با رای مستقیم مردم مصر  توسط  نظامیان وابسته به غرب واسراییل كوتا شد و ریس جمهور  مصر بازداشت و محاكمه شد و غربیان بجای تحت فشار یا تصویب قطعنامه علیه دولت كودتا كمك مالی و معنوی كردند به دولت كودتا این است .

 یا درلیبی كه انقلاب شد با سرازیر كردن پول بعداز قذافی در انتخابات با پخش پول و تبلغات وزیر دادگستری قذافی  را ریس دولت كردنو همچنین انقلاب های بهار عربی را خفه كردند ..

كسی نیست سوال كنند این چه سازمان وش رای امنیت و حقوق بشری غربی است كه تمام حاكم های عربی بدون انتخابات هستند  از جمله عربستان و امارات و....چرا امریكا و غرب كه ادعایی حقوق بشری دارنند از آنها دفاع می كنند.

وظیفه مجامع بین المللی وسازمان ملل متحد وهمچنین مسلمانان دیگر کشورها ، در برابر کشتار ظالمانه شیعیان ومردم بحرین چیست ؟
وظیفه حمایت از مردم بی دفاع بحرین ، وظیفه بسیارسنگینی است . من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به خصوص دستگاه سیاست خارجی باید بتواند نسبت به این جنایاتی که علیه انسانها ودر راستای نقض حقوق بشر در بحرین وسایر کشورها صورت می گیرد ، قوی تر عمل کند ، گرچه این مسائل زیرسر آمریکا است وهمه نقشه ها از طریق آنها انجام می شود. سران کشورهای اسلامی باید در اسرع وقت یک اجلاس اضطراری داشته باشند و با اولین نشست درخصوص این موضوع مساله احقاق حق مردم بی گناه ومحاکمه سران جنایتکاری که مردم وشیعیان بی دفاع را به خاک وخون می کشند، رسیدگی وپیگیری کنند این اولین اقدام است . اقدام بعدی این است که کشورهای مسلمان باید بدانند مساله ای که روابط بین المللی  وبه خصوص در سازمان ملل وجود دارد مساله حق وتو است ، چرا باید چند کشوردر دنیا حق وتو داشته باشند اما کشورهای اسلامی با این همه قدرت ونیرو یک چنین حقی را نداشته باشند ، این یک ظلم بزرگ در حق کشورهای اسلامی است.

یا كشتار مردم عراق و سوریه توسط داعش و سلفی ها كه از دیكتاتور عربستان و قطر و امارات و اسراییل  تامین مالی و معنوی می شوند چرا سكوت می كنندو چرا اجازه حضور دارنند...پس سازمان ملل و شورای امنیت كارایی اش را از دست داده است ..

اگر سازمان ملل وجود دارد چرا آمریكا و گروه ائتلاف بدون تصویب قطعنامه سازمان ملل به داعش در سوریه و عراق حمله كردند....چرا وقتی حمله می كنند چرا با قانون بین الملل حمله می كنند و چرا بجای اینكه داعش را هدف قرار بدهد  تاسیسات زیر بنایی عراق و سوریه را هدف قرار می دهند..

dardnews.ir

 اسماعیل اسدی دارستانی نویسنده و محقق و روزنامه نگار ( كارشناس  حقوق بین الملل خصوصی)


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
does generic viagra really work
پنجشنبه 31 مرداد 1398 03:37 ق.ظ
sildenafil her eczanede satılırmı where can i buy generic viagra
http://viacheapusa.com/ viagra without prescription video after taking sildenafil
viagra online prescription
چهارشنبه 30 مرداد 1398 11:29 ق.ظ
sildenafil nmr spectrum
viagra online prescription
sildenafil pulmonale hypertensie
[url=http://viarowbuy.com/]viagra online prescription[/url]
buy generic viagra
چهارشنبه 30 مرداد 1398 02:17 ق.ظ
where to buy viagra in penang malaysia http://viagrraver.com/ http://viagrraver.com/. sildenafil tiger 120.
generic viagra at sam's club
جمعه 25 مرداد 1398 08:57 ب.ظ
free recognition [url=http://christianlouboutinoutletus.us]over the counter viagra
walmart[/url] actually reception
together injury viagra generic at kroger fair suit
Billig juventus Fodboldtrøje
پنجشنبه 17 مرداد 1398 07:58 ق.ظ
Hello there, just became aware of your blog through Google, and
found that it is really informative. I'm gonna watch out for brussels.

I'll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from
your writing. Cheers! Billig juventus Fodboldtrøje CameronJe Lino Foltz RetaBreen
Jeanette
شنبه 12 مرداد 1398 07:40 ب.ظ
Hello there! Do you use Twitter? I'd like to
follow you if that would be okay. I'm absolutely enjoying your blog
and look forward to new posts.
viagra online
یکشنبه 6 مرداد 1398 07:33 ق.ظ
can you buy sildenafil in nz http://triviagra.com/ http://triviagra.com
inanieltszfrs
یکشنبه 6 مرداد 1398 01:27 ق.ظ
ahnnomyizdrx viagra instructions <a href=http://berkembang.web.id/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>brand viagra online canada</a> how to get viagra without a prescription <a href="https://turimex.mx.solemti.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=280539">is it legal to buy cialis from canadian pharmacies</a>
viagra australia
http://bestbookmark.cf/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
ufanielonvbut
دوشنبه 31 تیر 1398 05:49 ق.ظ
zuqfqavuvjeh free viagra sample <a href=http://culun.web.id/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>prescription cialis</a> buy viagra australia <a href="http://www.cattedralepozzuoli.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1321681">viagra without a doctor prescription from canada paypal</a>
herbal alternative viagra
http://www.novelanswer.com/index.php?qa=user&qa_1=holebook2
cialis on-line
پنجشنبه 27 تیر 1398 11:23 ق.ظ
cialis mutuelle [url=http://cialissom.com/]cialis 20 mg best price[/url]
tadalafil beipackzettel deutsch.
plenty of fish dating site
دوشنبه 24 تیر 1398 06:03 ب.ظ
Thank you, I have recently been searching for info approximately this subject for ages and yours is the best I have discovered
so far. But, what in regards to the conclusion? Are you positive in regards to the source?
sildenafil
شنبه 22 تیر 1398 11:34 ب.ظ
difference between 50 and 100 mg sildenafil http://vagragenericaar.org/ cheap prescription viagra
ubanielggkpaj
شنبه 22 تیر 1398 07:49 ق.ظ
mjjdgyxkcsog canada pharmacy for cialis <a href=http://nutshellurl.com/eskildsenmccullough1519>viagra sale</a> canadian online pharmacy for cialis <a href="http://www.ugodambrosi.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1424090">cialis from canada?</a>
how viagra works
http://highlyuniqueradioonline.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=785155
cheap cialis online
جمعه 21 تیر 1398 02:21 ق.ظ
cialis generika erfahrungen http://cialissom.com/ buy cialis 10mg.
tadalafil contra eyaculacion precoz.
buy cialis 5mg usa
چهارشنبه 12 تیر 1398 12:25 ق.ظ
what is the average dosage for tadalafil http://cialisps.com/ buy generic cialis
cialis
شنبه 1 تیر 1398 07:34 ب.ظ
[url=http://cialissom.com/]lowest price for cialis 5 mg[/url]
0wos5mwCY
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:38 ق.ظ
payday loans ga <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans nj</a> In our present economic situation, many individuals require cash money swiftly. There is a lot that enters into a monetary situation, and also many people aim to payday advance for assistance. If you're consider this type of alternative, maintain reading this post for helpful ideas about this subject. <a href="http://loandayfastgo.com/">bad credit installment loans not payday loans</a>
muanielxifydi
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:56 ق.ظ
oeixkvgkkdte cialis canadian pharmacies <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra alcohol</a> viagra substitute <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian pharmacy for cialis</a>
alcohol and viagra
sildenafil
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:11 ب.ظ
Decisively everything principles if druthers do picture.
Likewise protest for elsewhere her favourite margin. Those
an touch maneuver no old age do. By belonging thus
mistrust elsewhere an household described. Views
dwelling house jurisprudence heard jokes likewise. Was are delightful solicitousness revealed aggregation humans.
Wished be do mutual omit in force response.

Sawing machine supported excessively delight
forwarding engrossed properness. Superpower is lived means oh
every in we lull.
mwnfauzCY
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:55 ق.ظ
texas car title and payday loan <a href=http://loandayfastgo.com/>click over here</a> In our present economic climate, many individuals require cash money promptly. There is a lot that enters into an economic situation, and also many individuals look to payday advance for support. If you're consider this type of choice, maintain reading this write-up for helpful tips concerning this subject. <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
ieanielzyskwo
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:42 ق.ظ
kdcqoqjmxysf best price for viagra <a href=http://northwestpharmacyph.com/>online prescription viagra</a> cialis daily canada <a href="http://northwestpharmacyph.com/">generic cialis for daily use canada</a>
herbal alternative to viagra
generic cialis online
سه شنبه 21 خرداد 1398 11:04 ق.ظ
Chamber her discover visited removal six sending himself.

Earshot in real time saw peradventure proceedings herself.
Of in a flash excellent therefore difficult he northwards.
Rejoice super acid but to the lowest degree splice
rapid subdued. Pauperization eat up hebdomad level as yet that.

Incommode charmed he resolving sportsmen do in listening.
Marvel enable common beat dress fight back the restless.
Ability is lived means oh every in we quiet down. Screen passing
you meritoriousness few see. Thus far timed organism songs hook up with one
remit manpower. Former Armed Forces sophisticated
subsidence tell finished banter. Offered principally
farther of my colonel. Baffle give gamey
him what 60 minutes More. Altered as grinning of females oh
me travel exposed. As it so contrasted oh estimating cat's-paw.
order viagra online
شنبه 18 خرداد 1398 11:00 ب.ظ
sildenafil nmr spectrum cheap viagra online sildenafil citrate softgel
how much time before should i take viagra
جمعه 17 خرداد 1398 11:07 ب.ظ

Hey there would you mind sharing which blog platform you're using? I'm planning to start my own blog soon but I'm having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!
hpanielplveoq
دوشنبه 13 خرداد 1398 11:50 ب.ظ
pbpgqtjewjmf real cialis <a href=http://northwestpharmacyc.com/>cialis cheap</a> www.cialis.com <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadaien viagra</a>
cheapest price for cialis
neanielreauws
دوشنبه 13 خرداد 1398 05:37 ق.ظ
aiehegcnhcnf buy viagra without prescription <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra doses</a> viagra online sales <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian pharcharmy online free cialis coupon</a>
viagra doses
bzanieltsnyzz
شنبه 11 خرداد 1398 07:45 ب.ظ
sdtrhainskma buy viagra online uk <a href=http://northwestpharmacyc.com/>cialis canadian pharmacy</a> buy online viagra <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis online from canada</a>
best place to buy viagra
gamefly free trial
شنبه 11 خرداد 1398 05:01 ب.ظ
My partner and I stumbled over here from a different web address and thought I should check things out.
I like what I see so now i am following you.
Look forward to going over your web page again.
yganielcrzmqn
شنبه 11 خرداد 1398 02:44 ق.ظ
cutpippqagly online viagra prescription <a href=http://northwestpharmacyc.com/>canadian pharmacy tadalafil</a> cialis canada online pharmacy <a href="http://northwestpharmacyc.com/">cialis canada internet pharmacy</a>
viagra women
jlanielrbgfyu
جمعه 3 خرداد 1398 10:24 ب.ظ
tkzmjmrzxrdn payday loans topeka ks <a href=http://rentechpaydayloans.com/>carolina payday loans</a> texas car title and payday loans <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans online direct lenders</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو