خبر گزاری جوانان ایران - آینه

الحاق بندر استارا به اردبیل چرا به نفع مردم آستارا می باشد

تاریخ:چهارشنبه 29 فروردین 1397-01:17 ب.ظ

الحاق آستارا به اردبیل چرا به نفع مردم استارا می باشد.. با توجه به اینكه استان گیلان به خواسته مردم آستارا برای تاسیس فرمانداری ویژه استارا  و منطقه آزاد تجاری  آستارا  و وضعیت بندر چند منظوره ترتییب اثر نمی دهد بهترین گزینه الحاق به اردبیل است...:اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir


من با اینكه مخالف الحاق آستارا به اردبیل هستم.. اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود اقتصاد و بندر آستارا شكوفا  می شود.. علل های  كه بعدا می نویسم اما چند نكته را می نویسم.. واقعا برایم جای سوال است بعضی ها ما می ترساند بابا الحاق یعنی تجزیه طلبی و.. در صورتیكه یان كذب محض است  مردئم اردبیل و‌اذربایجان عاشق ایران هستند و حتی خواستار الحاق  كشور اذربایجان به ایران هستند چون متعقد هستند آذربایجان متعلق به  ایران ..بعضی ها با این حرفها ما را قول زدند.. چه فرقی می كند آستارا عضو استان اردبیل باشد..اتفاقا الحاق آستاراب ه اردبیل مزایا زود و آینده نگری دارد...كه بعدا مشروحا خدمت شما خواهم نوشت.. توضیح اینكه آستارا در سال دهه سی جزو اردبیل بود كه بعدازآن  بخاطر نبود راه ارتباطی به اردبیلا برای  راحتی  و آسایش مردم آستارابه گیلان الحاق شد  و حالا دیگر  آستارا و اردبیل راه پیشرفته دارد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود.. از زیر كوه می توان جاده زد و فاصله اردبیل به استارا 9 دقیقه  می شود..در زمان طاغوت قرار بود این طرح اجرا شود ومطالعات و كارانجام وتصویب حتی بودجه تامین شد و چون انقلبا اسلامی شد و.. ماند ... و
بیشترین مراجعات مردم آستارا به اردبیل انجام می‌شود و حتی مردم برای درمان و خرید و تامین بسیاری از مایحتاج خود به دلیل مسافت کم  نیم  ساعت به اردبیل سفر می‌کنند به نظر می‌رسد مردم آستارا خود راغب هستند تا به اردبیل ملحق شوند که این الحاق به سود اردبیل نیز خواهد بود و اردبیل هم قادر خواهد شد تا به دریا و سواحل خزر اتصال پیدا کندو  با این الحاق آستارا از نظر اقتصاد و گردشگری و صنعت و بند ر به قطب كشوری تبدیل خواهد شد..

مزایا الحاق بندر آستارا به استان اردبیل  و الیته ملحق شدن آستارا به اردبیل نیازمند تامین شرایط است و باید زمینه مطلوب تحقق آن فراهم شودو اگر شرایط فراهم شود اردبیل ظرفیت و توان پوشش آستارا  را نیز دارد و می تواند نیازهای شهرسان آستارارا تامین کندو آستارا را تبدیل به قطب اقتصادی و گردشگری نماید.

 

1- اردبیل  و آذربایجان ایران به دریا راه ندارد و مسئولان اردبیل و اذربایجان ایران برای رونق این بندر سرمایه گذاری بی اندازه خواهند كرد بندر آستارا  به بزرگترین بنادرایران تبدیل خواهد شدو منطقه ازاد تجاری آستارا در مجلس تصویب خواهد شد... سرازیر شدن سرمایه آذربایجان و اردبیل به تنها بندر مرزی آذربایجان واردبیل اریان خواهد شد...

2-آستارا نیاز به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهد داشت  چون اردبیل به استارا نیم ساعت راه است و كارهای اداری استانی براحتی انجام خواهد شد و دیگر نیاز نحواهد شد برای یك امضا  دو یا سه روز وقت بگذریم.. در عرض یكساعت برای كار اداری به اردبیل می رویم و بر می گردیم..و بیماران آستارا در عرض نیم ساعت در اردبیل بستری خواهند شد و نیاز نخواهد شد تا  چهار ساعت بیمار به رشت برسد می میمرد  با توجه ب نبود امكانات پزشكی دراستارا  این بیماران ما را نجات خواهد داد...

 

3-اقتصاد آستارا به سرازیر شدن سرمایه گذاران اردبیل و تبریز به قطب اقتصادی و گردشگری در ایران خواهد شد.

4-آستارا به منطقه آزادتجاری تبدیل خواهد شد به كمك نمایندگان مجلس  اردبیل و اذربایجان  آستارا به قطب گردشگری و اقتصادی در ایران خواهد شد و نمایندگان اردبیل با هماهنگی نمایندگان آذربایجان و زنجان و دیگر استانها  منطقه ازاد را در مجلس تصویب استارا به منطقه ازاد تبدیل خواهد شد نمایندگان گیلان تمایل ندارنند اسكله و بندر آستارا بزرگتر و رونق بگیرند  و از طرفی تا در استان گیلان هستیم چیزی بنام منطقه آزاد تصویب نخواهد شد و من چشمم از شروع بكا ر منطقه ویزه اقتصادی آستارا آب نمی خورد فقط اسما استار ا بندر ومنطقه ویزه خواهد شد...

5- وسایل خواراكی  و میوه و غذایی بدون عوارض استانی وارد آستارا خواهد شد و همانند استان اردبیل در استارا مواد غذایی و میوه و.. ارزان خواهد شد..

6- اشتغال زایی در استارا بخاطر سرمیاه گذاری و رسیدگی ویژه به وضعیت اقتصادی آستارا رونق خواهد یافت بطوریكه آستارا وارد كننده كارگر و كارمند بخاطر اشباع نیرو خواهد شد ..به جرات می توان گفت دیگر در آستارا بیكاری نمی ماند..

استان اردبیل به دریا راه ندارد و اگر آستارا به اردبیل محلق شود.. با پی گیریهای نماینده های آذربایجان و اردبیل  آستارا تبدیل به منطقه آزاد تجاری خواهد شد و بندر چند ر منظوره استارا وسعت پیدا خواهد  شد و تمام سر مایه گذاران آذربایجان و اردبیل دراستارا سر مایه گذاری خواهند نمود و آستارا به یك قطب گردشگری و اقتصادی در كل ایران خواهد شد... كه بقیه را بعدا می نویسم..اما من بعداز تحقیقات شخصی خودم را راضی كردم بهترین گزینه شكوفایی و پیشرفت‌ و تاسیس منطقه آزاد تجاری  الحاق آستارا به اردبیل است ..دیگر به تاسیس فرمانداری ویژه نخواهیم شد  چون اردبیل فاصله چندانی با آستارا ندارد ..نتیجه تحقیاتم بعداز تكمیل بعرض شما خواهم رساند..


7- راه اردبیل به آستارا به 9 دقیقه خواهد رسید با زدن جاده از داخل كوه با تونل.. كه زمان طاغوت مطالعه و حتی بودجه تامین شد اما انقلبا شد و فراموش شد و اگر آستارا به اردبیل الحاق شود مطمن هستم تونل آستارا به اردبیل از داخل كوه مسافت آستارا را از نیم ساعت هماكنون به 9 دقیقه تغییر خواهد داد..

 8- استان گیلان دوبندر مهم از جمله بندر چندمنظوره و منطقه آزاد دارد و بندر چمخاله هم به آن دار د اضافه می كند با اضافه شدن بندر چمخاله و تكمیل بندر منطقه ازاد تجاری آستارا  گیلان نیازی به بندر آستارا نخواهد بود وب رای سر مایه گذاران صرفه اقتصادی ندارد كه در بندرر استارا كه لایروب ندارد و استاندارنیست و همجنین دو اسكله كوچك بدون لایروب  ( صیادی را یك مقدار تغییر داد شده اسكله ) در صورتیكه بندر باید 24 ساعته لایروب كار كند اینها دیگر مسایل فنی است  و حتی بازرگانان آستارایی صرف اقتصادی دارنند دربندر‌انزلی یا بند منطقه آزاد تجاری انزلی پهلو بگیریند از طرفی بندر‌استارا انبار سر پوشیده ندار گیلان  بیشتر روزها بارانی است و از همه بدتر راه آهن  گیلان در انزلی تمام خواهد شد و تا خط آهن به استارابیاید سالها شاید عمر ما نرسد شاید آستارا بیاید  دیگر بعداز اینكه خط آهن به بندر منطقه آزاد انزلی بیاید بازرگان صرف اقتصادی را در انزلی خواهند دید... اما اگر آستارا به اردبیل محلق شود .. آستان اردبیل كل استانهای اذاربایجان به دریا راه ندارنند  اگر‌آستارا به اردبیل محلق شود با همین سرمایه گذاران اردبیلی و اذربایجانی ایران می شود  بندر 20 اسكله پیشرفته در استارا ساخت  و آستارا به قطب اقتصادی كشورتبدیل می شود

تحقیقات من در حال تكمیل است در صورت تكیمل به اطلاع عموم خواهد رسید..

اادارستانی نویسنده و محقق و روز نامه نگار و فعال مدنی dardnews.ir
سلام
منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در در تاریخ93/11/07 در دولت تصویب شد و به مجلس تقدیم شده و در اینده ای نزدیک با تصویب منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل در مجلس این منطقه آزاد راه اندازی میشود .
که با الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل ، آستارا بصورت میانبر و بدون فوت زمان برای مراحل تصویب ، جزو منطقه آزاد میشود که هم به اهمیت این منطقه آزاد افزوده میشود و هم آستارا خودش منتفع میشود.
منطقه آزاد اردبیل از گمرک بیله سوار تا دامنه های سبلان و سرعین را شامل میشود که چون این منطقه ازاد ، بندر ندارد با الحاق آستارا به این منطقه آزاد هم بندر گسترش می یابد و این منطقه آزاد در زمان کوتاهی جزو پیشرفته ترین مناطق ازاد کشور میشود
و جایی میشود که در عرض یک ساعت هم اسکی روی برف انجام داد و هم از ابهای گرم در کنار یخجالهای طبیعی استفاده کرد و هم از جنگلهای بکر حیران استفاده نمود و بالاخره در دریا نیز شنا کرد
چنین منطقه ای حقیقتا یک منطقه بی نظیر در جهان میشود
که تنها راه تحقق آن ، الحاق استارا به منطقه آزاد اردبیل است که سیل گردشگران خارجی به این منظقه آزاد سرازیر میشود و موجب رشد و شکوفایی این منطقه آزاد خواهد شد

ارسالی توسط یكی از كاربران آستارایی

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
viagra
چهارشنبه 29 اسفند 1397 07:13 ق.ظ
[url=http://viagrabs.com]viagra[/url]
cialisles.com
یکشنبه 26 اسفند 1397 05:46 ق.ظ
j http://cialisles.com tadalafil without a doctor's prescription; personally miglior sito per cialis tadalafil 20mg lowest price also cialis 20 mg best price.
buy cialis online
یکشنبه 26 اسفند 1397 03:10 ق.ظ
LindseyMacle cialis without prescription cialis prescription maximum dose of cialis in 24
hours [url=http://buyscialisrx.com/]generic cialis[/url]
generic cialis online
پنجشنبه 23 اسفند 1397 09:39 ق.ظ
tamsulosin vs tadalafil http://cialisle.com/ cialis online
buy cialis
پنجشنبه 23 اسفند 1397 04:37 ق.ظ
[url=http://cialsonlinebei.com]cialis pills[/url]
http://cialsonlinebei.com buy cialis
cialis online
دوشنبه 20 اسفند 1397 09:25 ب.ظ
http://cialisoni.com/ cialis coupon cialis price
http://triviagra.com
جمعه 10 اسفند 1397 09:54 ق.ظ
sildenafil and psa levels http://triviagra.com/ how do sildenafil and cialis work generic viagra 100mg my
viagra isn't working
tadalafil without a doctor's prescription
دوشنبه 6 اسفند 1397 12:37 ب.ظ
cheap tadalafil 20mg australia genericalis.com 2.5mg tadalafil review
black metallic 5 2016
دوشنبه 6 اسفند 1397 08:42 ق.ظ
<a href="http://www.kanelsonlaw.com/39/womens-asics-gel-quantum-360-yellow-pink ">womens asics gel quantum 360 yellow pink</a><a href="http://www.kanelsonlaw.com/4/nike-dunk-low-sponge-bobs ">nike dunk low sponge bobs</a><a href="http://www.kanelsonlaw.com/40/wholesale-nike-air-jordan-shoe-nike-air-jordan-retro ">wholesale nike air jordan shoe nike air jordan retro</a><a href="http://www.kanelsonlaw.com/5/pepper-liberty-print-air-max ">pepper liberty print air max</a>
black metallic 5 2016 http://www.princessofwallachia.com/17/black-metallic-5-2016
mens warehouse grand rapids mi
دوشنبه 6 اسفند 1397 08:41 ق.ظ
<a href="http://www.schmerztherapie-huber-salzburg.com/35/nike-free-5.0-kids-2015 ">nike free 5.0 kids 2015</a><a href="http://www.schmerztherapie-huber-salzburg.com/36/air-max-95-glow ">air max 95 glow</a><a href="http://www.schmerztherapie-huber-salzburg.com/37/mens-salomon-s-lab-fellcross-blue-yellow ">mens salomon s lab fellcross blue yellow</a><a href="http://www.schmerztherapie-huber-salzburg.com/38/nike-roshe-one-knit-jacquard-damesschoen ">nike roshe one knit jacquard damesschoen</a>
mens warehouse grand rapids mi http://www.lammertinkschilders.com/36/mens-warehouse-grand-rapids-mi
nike air jordan retro 4 blue
دوشنبه 6 اسفند 1397 08:41 ق.ظ
<a href="http://www.sunayinsaat.com/39/air-max-cvs-97-army ">air max cvs 97 army</a><a href="http://www.sunayinsaat.com/4/kobe-10-dubai ">kobe 10 dubai</a><a href="http://www.sunayinsaat.com/40/mens-nike-air-rejuven8-mule-2-red ">mens nike air rejuven8 mule 2 red</a><a href="http://www.sunayinsaat.com/5/nike-kobe-11-on-feet ">nike kobe 11 on feet</a>
nike air jordan retro 4 blue http://www.lastcall-labo.com/34/nike-air-jordan-retro-4-blue
air jordan xiii 13 retro bred
دوشنبه 6 اسفند 1397 07:59 ق.ظ
<a href="http://www.houzzdesign.net/Shoes_20/lebron-12-socks ">lebron 12 socks</a><a href="http://www.houzzdesign.net/Shoes_3/black-pink-air-max ">black pink air max</a><a href="http://www.houzzdesign.net/Shoes_4/cheap-converse-chuck-taylors ">cheap converse chuck taylors</a><a href="http://www.houzzdesign.net/Shoes_5/picture-of-basketball-shoes-nike-zoom-kevin-durant-6-valentine-gold-003 ">picture of basketball shoes nike zoom kevin durant 6 valentine gold 003</a>
air jordan xiii 13 retro bred http://www.2ultimatesmiles.net/Shoes_7/air-jordan-xiii-13-retro-bred
converse x lanvin limited edition lanvin en bleu sneakers
دوشنبه 6 اسفند 1397 07:59 ق.ظ
<a href="http://www.bullseyeinktattoos.net/Shoes_13/mens-asics-gel-lyte-5-black-silver ">mens asics gel lyte 5 black silver</a><a href="http://www.bullseyeinktattoos.net/Shoes_14/nike-air-max-zero-red-black ">nike air max zero red black</a><a href="http://www.bullseyeinktattoos.net/Shoes_15/new-jordans-2013-4 ">new jordans 2013 4</a><a href="http://www.bullseyeinktattoos.net/Shoes_16/nike-sportswear-wmns-party-pack ">nike sportswear wmns party pack</a>
converse x lanvin limited edition lanvin en bleu sneakers http://www.claudioazzolini.net/Shoes_19/converse-x-lanvin-limited-edition-lanvin-en-bleu-sneakers
youth tyler johnson 90 nicholls colonels jersey
دوشنبه 6 اسفند 1397 07:59 ق.ظ
<a href="http://www.timrickaby.net/MNS_40/womens-daniel-hudson-41-los-angeles-dodgers-jersey ">womens daniel hudson 41 los angeles dodgers jersey</a><a href="http://www.timrickaby.net/NCAAF_31/youth-brady-dorris-62-austin-peay-governors-jersey ">youth brady dorris 62 austin peay governors jersey</a><a href="http://www.timrickaby.net/NCAAF_32/mens-daniel-kuzjak-15-william-%26-mary-tribe-jersey ">mens daniel kuzjak 15 william & mary tribe jersey</a><a href="http://www.timrickaby.net/NCAAF_33/mens-austin-perlman-82-stetson-hatters-jersey ">mens austin perlman 82 stetson hatters jersey</a>
youth tyler johnson 90 nicholls colonels jersey http://www.plumpanasiankitchen.net/NCAAF_34/youth-tyler-johnson-90-nicholls-colonels-jersey
kids proline josh hill 89 new orleans saints jersey
دوشنبه 6 اسفند 1397 07:59 ق.ظ
<a href="http://www.rsihealth.net/Shoes_13/nike-air-max-90-essential-shoe-sale ">nike air max 90 essential shoe sale</a><a href="http://www.rsihealth.net/Shoes_14/nike-flyknit-racer-black-laser-crimson-orange-multicolor-526628-006 ">nike flyknit racer black laser crimson orange multicolor 526628 006</a><a href="http://www.rsihealth.net/Shoes_15/asics-gel-lyte-iii-saga-spring-summer013-preview ">asics gel lyte iii saga spring summer013 preview</a><a href="http://www.rsihealth.net/Shoes_16/mens-air-jordans-under-%2460 ">mens air jordans under $60</a>
kids proline josh hill 89 new orleans saints jersey http://www.handpickedwines.net/NFL_30/kids-proline-josh-hill-89-new-orleans-saints-jersey
womens derrick jones jr 5 miami heat red black jersey
دوشنبه 6 اسفند 1397 07:59 ق.ظ
<a href="http://www.alphasevenenergy.net/MNS_40/womens-tyus-jones-1-minnesota-timberwolves-neon-green-jersey ">womens tyus jones 1 minnesota timberwolves neon green jersey</a><a href="http://www.alphasevenenergy.net/NCAAF_31/youth-marquise-inabinet-46-presbyterian-college-blue-hose-jersey ">youth marquise inabinet 46 presbyterian college blue hose jersey</a><a href="http://www.alphasevenenergy.net/NCAAF_32/mens-sean-grayer-17-south-alabama-jaguars-jersey ">mens sean grayer 17 south alabama jaguars jersey</a><a href="http://www.alphasevenenergy.net/NCAAF_33/youth-justin-walton-99-tulane-green-wave-jersey ">youth justin walton 99 tulane green wave jersey</a>
womens derrick jones jr 5 miami heat red black jersey http://www.oakgrovechurch.net/MNS_40/womens-derrick-jones-jr-5-miami-heat-red-black-jersey
air jordan retro 9 womens white red
دوشنبه 6 اسفند 1397 07:58 ق.ظ
<a href="http://www.shepherdtone.net/NCAAF_34/womens-dwayne-haskins-7-ohio-state-buckeyes-jersey ">womens dwayne haskins 7 ohio state buckeyes jersey</a><a href="http://www.shepherdtone.net/NCAAF_35/mens-mike-timm-iowa-hawkeyes-jersey ">mens mike timm iowa hawkeyes jersey</a><a href="http://www.shepherdtone.net/NFL_26/baby-game-charles-tapper-99-dallas-cowboys-jersey ">baby game charles tapper 99 dallas cowboys jersey</a><a href="http://www.shepherdtone.net/NFL_27/womens-teamcolor-greer-martini-58-green-bay-packers-jersey ">womens teamcolor greer martini 58 green bay packers jersey</a>
air jordan retro 9 womens white red http://www.idealizr.net/Shoes_7/air-jordan-retro-9-womens-white-red
unisex nike roshe run orange
دوشنبه 6 اسفند 1397 07:58 ق.ظ
<a href="http://www.tbellefinancial.net/MNS_36/mens-american-league-george-springer-majestic-navy-2018-mlb-all-star-game-home-run-derby-player-jersey ">mens american league george springer majestic navy 2018 mlb all star game home run derby player jersey</a><a href="http://www.tbellefinancial.net/MNS_37/mens-philadelphia-phillies-majestic-gray-road-authentic-collection-flex-base-custom-jersey ">mens philadelphia phillies majestic gray road authentic collection flex base custom jersey</a><a href="http://www.tbellefinancial.net/MNS_38/mens-johnathan-motley-6-dallas-mavericks-blue-jersey ">mens johnathan motley 6 dallas mavericks blue jersey</a><a href="http://www.tbellefinancial.net/MNS_39/womens-evan-marshall-50-cleveland-indians-custom-jersey ">womens evan marshall 50 cleveland indians custom jersey</a>
unisex nike roshe run orange http://www.concretediamondpolish.net/Shoes_5/unisex-nike-roshe-run-orange
womens proline tanner mcevoy 19 seattle seahawks jersey
دوشنبه 6 اسفند 1397 07:58 ق.ظ
<a href="http://www.adamsez.net/MNS_36/mens-harry-kane-9-england-jersey ">mens harry kane 9 england jersey</a><a href="http://www.adamsez.net/MNS_37/womens-george-hill-3-cleveland-cavaliers-gold-jersey ">womens george hill 3 cleveland cavaliers gold jersey</a><a href="http://www.adamsez.net/MNS_38/youth-arturo-gonz%c3%a1lez-14-monterrey-jersey ">youth arturo gonz谩lez 14 monterrey jersey</a><a href="http://www.adamsez.net/MNS_39/mens-daniel-hudson-41-los-angeles-dodgers-jersey ">mens daniel hudson 41 los angeles dodgers jersey</a>
womens proline tanner mcevoy 19 seattle seahawks jersey http://www.thechristiantreatmentcenter.net/NFL_30/womens-proline-tanner-mcevoy-19-seattle-seahawks-jersey
viagragenupi.com
یکشنبه 5 اسفند 1397 11:56 ق.ظ
viagra for soldiers http://viagragenupi.com viagragenupi.com.

what is the main use of sildenafil.
buy cealis online
پنجشنبه 2 اسفند 1397 12:25 ب.ظ
health risks of taking tadalafil http://cialisps.com quick med tadalafil
buy sildenafil online canada
پنجشنبه 2 اسفند 1397 05:52 ق.ظ
viagra cost sildenafil citrate generic viagra 100mg additional
resources [url=http://bioshieldpill.com/]bioshieldpill.com[/url]
vagragenericaar.org
جمعه 26 بهمن 1397 09:39 ق.ظ
priser på sildenafil i thailand viagra online fruit
that works like sildenafil.
total griffey max 99
جمعه 12 بهمن 1397 06:54 ق.ظ
<a href="http://www.andreaventuri.net/28/jordans-try-blu ">jordans try blu</a><a href="http://www.andreaventuri.net/29/womens-nike-free-3.0-v5-gold-white ">womens nike free 3.0 v5 gold white</a><a href="http://www.andreaventuri.net/3/nike-magista-spark-brilliance ">nike magista spark brilliance</a><a href="http://www.andreaventuri.net/30/nike-air-max-1-black-silver ">nike air max 1 black silver</a>
total griffey max 99 http://www.clubbingbarcelona.top/25/total-griffey-max-99
mens nike air max zero blue purple nike air max zero binary blue 03
جمعه 12 بهمن 1397 06:54 ق.ظ
<a href="http://www.sunnyvalemusicanddance.com/14/messi-16-pureagility-turbocharge-pack ">messi 16 pureagility turbocharge pack</a><a href="http://www.sunnyvalemusicanddance.com/15/air-jordan-retro-14-womens-sky-blue-yellow ">air jordan retro 14 womens sky blue yellow</a><a href="http://www.sunnyvalemusicanddance.com/16/nike-air-tech-challenge-2-black ">nike air tech challenge 2 black</a><a href="http://www.sunnyvalemusicanddance.com/17/boys-preschool-air-jordan-retro-4-basketball-shoes ">boys preschool air jordan retro 4 basketball shoes</a>
mens nike air max zero blue purple nike air max zero binary blue 03 http://www.phuketvillasales.net/27/mens-nike-air-max-zero-blue-purple-nike-air-max-zero-binary-blue-03
jordan 1 97 for sale
جمعه 12 بهمن 1397 06:53 ق.ظ
<a href="http://www.msqlinalamlm.top/25/cheap-grape-jordan-13-sneakers-air-jordan-13 ">cheap grape jordan 13 sneakers air jordan 13</a><a href="http://www.msqlinalamlm.top/26/nike-air-max-plus-jcrd-nike-air-tuned-max-for-sale ">nike air max plus jcrd nike air tuned max for sale</a><a href="http://www.msqlinalamlm.top/27/nike-kd-8-high-sky-blue-orange ">nike kd 8 high sky blue orange</a><a href="http://www.msqlinalamlm.top/28/adidas-forum-mid-womens-red ">adidas forum mid womens red</a>
jordan 1 97 for sale http://www.retirementmentors.com/40/jordan-1-97-for-sale
viagra for sale
چهارشنبه 19 دی 1397 12:20 ق.ظ
fare ved bruk av sildenafil viagra 100mg can u take sildenafil with food
mens mario s谩nchez 26 pumas unam jersey
شنبه 15 دی 1397 02:52 ب.ظ
<a href="http://www.blackspherestudios.net/MNS_40/mens-kelly-olynyk-9-miami-heat-red-jersey ">mens kelly olynyk 9 miami heat red jersey</a><a href="http://www.blackspherestudios.net/NCAAF_31/mens-curt-nixon-21-the-citadel-bulldogs-jersey ">mens curt nixon 21 the citadel bulldogs jersey</a><a href="http://www.blackspherestudios.net/NCAAF_32/womens-riley-mayfield-79-north-texas-mean-green-jersey ">womens riley mayfield 79 north texas mean green jersey</a><a href="http://www.blackspherestudios.net/NCAAF_33/womens-dreyvon-mitchell-37-alabama-state-hornets-jersey ">womens dreyvon mitchell 37 alabama state hornets jersey</a>
mens mario s谩nchez 26 pumas unam jersey http://www.ncrhospital.net/MNS_40/mens-mario-s%c3%a1nchez-26-pumas-unam-jersey
nike women roshe jordan retro 7
شنبه 15 دی 1397 02:51 ب.ظ
<a href="http://www.open-networks.net/NFL_28/mens-teamcolor-aaron-rodgers-12-green-bay-packers-jersey ">mens teamcolor aaron rodgers 12 green bay packers jersey</a><a href="http://www.open-networks.net/NFL_29/baby-elite-ryan-grant-14-indianapolis-colts-jersey ">baby elite ryan grant 14 indianapolis colts jersey</a><a href="http://www.open-networks.net/NFL_30/youth-dallas-cowboys-david-irving-nfl-pro-line-navy-player-jersey ">youth dallas cowboys david irving nfl pro line navy player jersey</a><a href="http://www.open-networks.net/NHL_21/youth-justin-abdelkader-8-detroit-red-wings-premier-away-jersey ">youth justin abdelkader 8 detroit red wings premier away jersey</a>
nike women roshe jordan retro 7 http://www.ot-paysdelunel.net/Shoes_13/nike-women-roshe-jordan-retro-7
clearance air max shoes finish line store
شنبه 15 دی 1397 02:50 ب.ظ
<a href="http://www.oxfordfamilydentistry.net/Shoes_1/old-stock-nike-air-max-1 ">old stock nike air max 1</a><a href="http://www.oxfordfamilydentistry.net/Shoes_10/jordans-released-sept-6-2014 ">jordans released sept 6 2014</a><a href="http://www.oxfordfamilydentistry.net/Shoes_11/nike-air-jordan-boys-air-jordan-12 ">nike air jordan boys air jordan 12</a><a href="http://www.oxfordfamilydentistry.net/Shoes_12/new-nike-dunk-sb-low-blue-white ">new nike dunk sb low blue white</a>
clearance air max shoes finish line store http://www.josephmelin.net/Shoes_5/clearance-air-max-shoes-finish-line-store
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo