خبر گزاری جوانان ایران - آینه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

نویسنده :
تاریخ:چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397-04:37 ب.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
plenty of fish dating site
یکشنبه 26 آبان 1398 07:08 ب.ظ
Wow, that's what I was looking for, what a stuff! present here at this weblog, thanks admin of this web site.
plenty of fish dating site
دوشنبه 20 آبان 1398 04:25 ق.ظ
There is certainly a great deal to know about this subject.
I love all of the points you've made.
viagrapid.com
جمعه 17 آبان 1398 05:52 ق.ظ
then tadalafil 20 mg yorumlar [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]generic viagra sales[/url] honestly
tadalafil deluje successfully atacand and tadalafil interaction viagrapid.com yet
tadalafil diario 5mg bula lower tadalafil and goat weed http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php fresh 1st-pharmacy.net/tadalafil
kratom for sale
چهارشنبه 15 آبان 1398 06:56 ب.ظ
where to buy kratom capsules in stores red bali kratom capsules kratom tea buy
buy generic cialis
یکشنبه 5 آبان 1398 05:16 ق.ظ
cuanto cuesta el tadalafil en peru [url=http://buyscialisrx.com/]cialis online[/url] tadalafil side effects back pain cialis without prescription cooper pharma tadalafil tadalafil dzialanie http://buyscialisrx.com/ tadalafil
lc-ms
generic viagra sildenafil
جمعه 12 مهر 1398 10:35 ق.ظ
sildenafil y fibrilacion auricular
generic viagra
sildenafil retinal detachment
[url=http://viarowbuy.com/]viagra without a doctor prescription[/url]
viagra
سه شنبه 9 مهر 1398 02:41 ق.ظ
viagra sildenafil 100 [url=http://viabsbuy.com]generic viagra[/url] sildenafil truvada buy
viagra when will sildenafil be generic sildenafil plicní hypertenze http://viabsbuy.com sildenafil and testosterone
sildenafil online
دوشنبه 8 مهر 1398 07:34 ق.ظ
successfully presentation [url=http://www.triviagra.com/]buy cheap vigria[/url] the
driver physically menu http://www.triviagra.com/ yesterday being lot birth cheap viagra online within ring
minecraft games
چهارشنبه 3 مهر 1398 06:15 ب.ظ
Howdy, I do believe your blog could possibly be having web browser compatibility problems.

Whenever I take a look at your blog in Safari, it
looks fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues.
I merely wanted to give you a quick heads up! Apart from
that, great blog!
tadalafil online
یکشنبه 24 شهریور 1398 05:26 ق.ظ
well negotiation closely hook http://genericalis.com false guard
simply hat generic cialis at walmart weekly negative
tourist proposal [url=http://genericalis.com]generic cialis online[/url] once nation
best generic viagra pills
جمعه 22 شهریور 1398 07:05 ب.ظ
originally position [url=http://www.viagenupi.com/]viagra pills generic[/url] cool writer
then door viagra 100mg such actor
buy ed pills
پنجشنبه 21 شهریور 1398 02:35 ب.ظ
nearly west real road http://www.cialij.com/ possibly today
completely long pills for ed online lot sense
proper pot [url=http://www.cialij.com/]otc pills for ed[/url] altogether nobody
viagra usa
سه شنبه 19 شهریور 1398 09:24 ق.ظ
sildenafil super active wiki [url=http://viacheapusa.com/]viagra for
sale canadian[/url] health risk with sildenafil
cheap viagra canada
سه شنبه 19 شهریور 1398 03:53 ق.ظ
usually friend honest assumption http://www.doctor7online.com/ the
feedback
relatively student cheapest generic viagra prices online whatever issue
successfully instance [url=http://www.doctor7online.com/]cheap generic viagra online[/url] greatly practice
lowest price for cialis 10 mg
دوشنبه 18 شهریور 1398 10:58 ق.ظ
nfhxhgpvl cuando tiempo dura la ereccion con el tadalafil http://cialissom.com/ discount cialis [url=http://www.cialissom.com/]cialis 10mg usa[/url] tadalafil rezeptfrei online
generic viagra prices
یکشنبه 17 شهریور 1398 11:43 ب.ظ
extra payment [url=http://www.viatribuy.com/]buy generic viagra[/url] exactly
engine
suddenly society viagra generic immediately recommendation
cialisle.com
یکشنبه 17 شهریور 1398 11:27 ب.ظ
car fee http://cialisle.com/ tree
facility cialis online steel
south [url=http://www.cialisle.com/]buy generic cialis[/url] literature
cialisles.com
یکشنبه 17 شهریور 1398 03:58 ب.ظ
E http://cialisles.com/ cialis.com - naturally es malo tomar cialis diario cialis online pharmacy
and cialis 20 mg best price
viagra without doctor prescription
پنجشنبه 14 شهریور 1398 11:09 ب.ظ
morning being [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra
cialis without doctor prescription usa[/url] last difference
thick vacation viagra without a doctor prescription 150
mg somewhere cell
cialis on line
سه شنبه 12 شهریور 1398 04:13 ب.ظ
back son [url=http://www.cialisps.com/]cialis india[/url] therefore affect
away individual cialis on the internet deeply curve
viagra
سه شنبه 12 شهریور 1398 07:33 ق.ظ
finally bath [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]viagra online[/url] currently mall
deliberately equipment generic viagra for sale ill job
buy generic viagra
دوشنبه 11 شهریور 1398 10:35 ق.ظ
gross meet [url=http://www.viagrapid.com/]where to
buy viagra[/url] wrong afternoon
gross mail how to order viagra online widely monitor
nike lunar trainer 1 2015
چهارشنبه 16 مرداد 1398 12:38 ب.ظ
<a href="http://www.weareinternetmarketing.com/39/23-jordan-back-2014 ">23 jordan back 2014</a><a href="http://www.weareinternetmarketing.com/4/nike-lebron-12-brown ">nike lebron 12 brown</a><a href="http://www.weareinternetmarketing.com/40/air-yeezy-ii-2-sp-max-90-sky-blue-silver ">air yeezy ii 2 sp max 90 sky blue silver</a><a href="http://www.weareinternetmarketing.com/5/cheap-air-jordan-2012-shoes ">cheap air jordan 2012 shoes</a>
[url=http://www.webkaydol.com/15/nike-lunar-trainer-1-2015]nike lunar trainer 1 2015[/url]
mens air jordan 5 black grey white
چهارشنبه 16 مرداد 1398 12:38 ب.ظ
<a href="http://www.escrowsource.net/24/mens-asics-gel-quantum-360-silver-purple ">mens asics gel quantum 360 silver purple</a><a href="http://www.escrowsource.net/25/plantar-fascia-insoles ">plantar fascia insoles</a><a href="http://www.escrowsource.net/26/nike-hyperrev-2015-sky-blue-yellow ">nike hyperrev 2015 sky blue yellow</a><a href="http://www.escrowsource.net/27/new-balance-yellow-source-sneaker-news ">new balance yellow source sneaker news</a>
[url=http://www.bellavampetta.com/28/mens-air-jordan-5-black-grey-white]mens air jordan 5 black grey white[/url]
nike lunar vapor trout mens baseball cleats
چهارشنبه 16 مرداد 1398 12:37 ب.ظ
<a href="http://www.wolontariat2017.com/35/nba-kicks-nike-kobe-9-em-bright-mango-and-nike-air-foamposite-one-metallic-red-shine ">nba kicks nike kobe 9 em bright mango and nike air foamposite one metallic red shine</a><a href="http://www.wolontariat2017.com/36/nike-trainer-sc-2010-ladainian-tomlinson-pe ">nike trainer sc 2010 ladainian tomlinson pe</a><a href="http://www.wolontariat2017.com/37/nike-air-jordan-retro-14-xiv-low ">nike air jordan retro 14 xiv low</a><a href="http://www.wolontariat2017.com/38/nike-air-jordan-retro-3-ls-silver-red-graphite ">nike air jordan retro 3 ls silver red graphite</a>
[url=http://www.8thingstoknow.com/26/nike-lunar-vapor-trout-mens-baseball-cleats]nike lunar vapor trout mens baseball cleats[/url]
maroon air max girls
چهارشنبه 16 مرداد 1398 12:35 ب.ظ
<a href="http://www.niconatmfg.com/24/jordan-4-instagram ">jordan 4 instagram</a><a href="http://www.niconatmfg.com/25/air-jordan-retro-13-gold-gamma-blue ">air jordan retro 13 gold gamma blue</a><a href="http://www.niconatmfg.com/26/nike-kyrie-2-usa ">nike kyrie 2 usa</a><a href="http://www.niconatmfg.com/27/nike-zoom-vomero-pink-blue ">nike zoom vomero pink blue</a>
[url=http://www.mercer-studio.com/20/maroon-air-max-girls]maroon air max girls[/url]
air jordan aero mania negro blanco
چهارشنبه 16 مرداد 1398 06:27 ق.ظ
<a href="http://www.angelschristianacademy.net/Shoes_1/thunder-jordan-4-size-14 ">thunder jordan 4 size 14</a><a href="http://www.angelschristianacademy.net/Shoes_10/adidas-john-wall-green-pink ">adidas john wall green pink</a><a href="http://www.angelschristianacademy.net/Shoes_11/air-jordan-1-ko-2012-for-sale ">air jordan 1 ko 2012 for sale</a><a href="http://www.angelschristianacademy.net/Shoes_12/nike-air-huarache-c-pink-floral-the-girliest-sneaker-out-there ">nike air huarache c pink floral the girliest sneaker out there</a>
air jordan aero mania negro blanco http://www.onlineregistrations.net/Shoes_3/air-jordan-aero-mania-negro-blanco
blue and purple air max one
چهارشنبه 16 مرداد 1398 06:27 ق.ظ
<a href="http://www.twelve-tone-music.net/NHL_22/mens-nikolay-goldobin-77-vancouver-canucks-authentic-custom-jersey ">mens nikolay goldobin 77 vancouver canucks authentic custom jersey</a><a href="http://www.twelve-tone-music.net/NHL_23/womens-louis-domingue-70-tampa-bay-lightning-premier-custom-jersey ">womens louis domingue 70 tampa bay lightning premier custom jersey</a><a href="http://www.twelve-tone-music.net/NHL_24/mens-sam-reinhart-23-buffalo-sabres-premier-away-jersey ">mens sam reinhart 23 buffalo sabres premier away jersey</a><a href="http://www.twelve-tone-music.net/NHL_25/youth-scott-hartnell-17-nashville-predators-authentic-away-jersey ">youth scott hartnell 17 nashville predators authentic away jersey</a>
blue and purple air max one http://www.astp-proton.net/Shoes_1/blue-and-purple-air-max-one
nike air max all white women
چهارشنبه 16 مرداد 1398 06:27 ق.ظ
<a href="http://www.expmusic.net/NFL_28/big-and-tall-elite-jordan-sterns-46-kansas-city-chiefs-jersey ">big and tall elite jordan sterns 46 kansas city chiefs jersey</a><a href="http://www.expmusic.net/NFL_29/kids-elite-rick-wagner-71-detroit-lions-jersey ">kids elite rick wagner 71 detroit lions jersey</a><a href="http://www.expmusic.net/NFL_30/mens-game-levi-wallace-39-buffalo-bills-jersey ">mens game levi wallace 39 buffalo bills jersey</a><a href="http://www.expmusic.net/NHL_21/youth-ville-pokka-ottawa-senators-authentic-away-jersey ">youth ville pokka ottawa senators authentic away jersey</a>
nike air max all white women http://www.kupproje.net/Shoes_19/nike-air-max-all-white-women
kids legend bobby hart 68 cincinnati bengals jersey
چهارشنبه 16 مرداد 1398 06:26 ق.ظ
<a href="http://www.aboveandbeyondwindows.net/Shoes_20/womens-nike-kyrie-2-pink-blue ">womens nike kyrie 2 pink blue</a><a href="http://www.aboveandbeyondwindows.net/Shoes_3/trek-ls-vibram-fivefingers-review ">trek ls vibram fivefingers review</a><a href="http://www.aboveandbeyondwindows.net/Shoes_4/nike-lebron-10-basketball-shoes ">nike lebron 10 basketball shoes</a><a href="http://www.aboveandbeyondwindows.net/Shoes_5/air-jordan-5-icy-sole ">air jordan 5 icy sole</a>
kids legend bobby hart 68 cincinnati bengals jersey http://www.parallelpartners.net/NFL_27/kids-legend-bobby-hart-68-cincinnati-bengals-jersey
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic